Palandöken Köşk Mahallesi imar planı değişikliği onaylandı!

Palandöken Köşk Mahallesi imar planı değişikliği onaylandı! Palandöken Köşk Mahallesi imar planı değişikliği onaylandı!

Maliye Hazinesi adına kayıtlı Erzurum İli Palandöken İlçesi, Köşk Mahallesi sınırları içerisindeki alanın imar planı değişikliği onaylandı...Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesi adına kayıtlı Erzurum İli Palandöken İlçesi, Köşk Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 111 bin 44,09 metrekare yüzölçümlü 192 ada 480 parsele; "Ticaret Alanı (Ensal:1,25 ; Yençok:5 kat), İlkokul Alanı (Emsal:0,80; Yençok:3 Kar), Anaokulu Alanı (Emsal:0,80 ; Yençok: 3 kat) ile 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği onaylandı.

Onaylanan imar planlarının Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakip askıya çıkarılmak üzere İdare tarafından ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine karar verildi.