Pan İthalat İhracat İnşaat Anonim Şirketi kuruldu!

Pan İthalat İhracat İnşaat Anonim Şirketi kuruldu! Pan İthalat İhracat İnşaat Anonim Şirketi kuruldu!

Pan İthalat İhracat İnşaat Anonim Şirketi, Mehmet Nazım Kocatürk Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 1 milyon TL sermaye ile 5 Kasım'da Kadıköy, Suadiye Mahallesi, Bağdat Caddesi'nde kuruldu.Pan İthalat İhracat İnşaat Anonim Şirketi, Mehmet Nazım Kocatürk Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 1 milyon TL sermaye ile 5 Kasım'da Kadıköy, Suadiye Mahallesi, Bağdat Caddesi'nde kuruldu.  


Pan İthalat İhracat İnşaat Anonim Şirketi iş konusu; a.Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e.Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f.Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g.Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h.Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i.Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j.Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak k.Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l.Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı   m.İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n.Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. o.İnşaatlarda ve inşaat işleri dahilinde kullanılacak her türlü inşaat malzemeleri, hırdavat, nalburiye, izolasyon, elektrik ve doğalgaz tesisatı ve montaj malzemelerinin imali, alım satımı, toptan ve perakende ticaretini yapmak, inşaat sanayi ile ilgili elektrik ve elektronik alanında imalat, montaj, hizmet, ithalat, ihracat ve yurt içi alım satım faaliyetlerinde bulunmak. Bu konularda üretim tesisleri kurmak ve işletmek, kiralamak veya kiraya vermek. Her türlü hafriyat temel kazımı, yol ve satıh düzenlemesi işleri ile yurtiçi ve yurtdışında yük ve yolcu taşımacılığı ve nakliye işlerini yapmak. Şirket bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda da faaliyette bulunabilir. 1)Şirket amacı ile ilgili olarak ihracat, ithalat, dahili ticaret, iç ve dış uluslar arası mümessillik , bayilik, distribütörlük, müşavirlik, pazarlamacılık, toptancılık işlerim yapmak. 2)Şirketin işleri için iç ve dış piyasalarda uzun , orta, kısa vadeli istikrazlar akdetmek envai ve kefalet, açık krediler senet üzerinden avans kredileri, emtia üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek. 3)Şirket amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak. 4)  Gerek 4875 Sayılı Doğrudan yabancılar yatırım kanununu gerek sair ilgili mevzuat hükümleri uyarınca şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle şirket teşkili,ortaklık girişimlerinde bulunmak mevcut ticari işletmelere iştirak etmek. 5)Şirketin amacına ulaşabilmesi için gerekli makine ve tesisler ile gayri menkulleri iktisap etmek, devir ferağ etmek, kiraya vermek, kiralamak, gayri menkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek ve bu sayılanlar üzerinde her nevi ayni ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, gayri menkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde ifraz, tevhid, parselasyon ile ilgili tasarruf ve muamelelerde bulunmak. 6)Şirket amacı ile ilgili olarak borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, ipotek karşılığı bir teminat ile yada teminatsız olarak ödünç alınabilmesi, ipotek tesis edilmesi ve fek edilmesi ticari işletme rehini akdedilebilmesi.


Pan İthalat İhracat İnşaat Anonim Şirketi adres: Kadıköy, Suadiye Mahallesi, Bağdat Caddesi, Tayfun Apartmanı 443/6