15 / 08 / 2022

Panora GYO'dan kiracılarına yüzde 15 indirim!

Panora GYO'dan kiracılarına yüzde 15 indirim!

Panora GYO eczane, banka vb. hizmet veren işletmeler hariç, mağaza ve kiosk alanı kiracılarına Ekim 2021 için yüzde 29'luk iskontoların sürdürülmesine, aylık veya aylık asgari kira bedellerine yüzde 15 pandemi iskontosu uygulanmasına karar verdi.Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği 37. maddesi gereği yapılan açıklama yayınladı. 

Panora GYO tarafından eczane, banka vb. hizmet veren işletmeler hariç, mağaza ve kiosk alanı kiracılarına Ekim 2021 için yüzde 29'luk iskontoların sürdürülmesine, aylık veya aylık asgari kira bedellerine yüzde 15 pandemi iskontosu uygulanmasına, kiracılardan, koşulları yerine getirmeyen kira bedelinin kira sözleşmesi ile belirlenen hasılat oranı üzerinden tahsil edilmesine karar verildi. 

Panora GYO'nun KAP açıklaması:
Koronavirüs Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler ve aşılamada yaşanan olumlu gelişmeler sonucu 01 Temmuz 2021 tarihinde başlatılan kalıcı normalleşmeye geçiş sürecinde bünyemizde faaliyet gösteren kiracılarımıza finansal destekte bulunmak amacıyla;

Geçmiş dönemlere ait borcun bulunmaması,

Ortak gider, kira ödemeleri veya kira sözleşmesi koşullarına aykırı davranılması nedeniyle Kiraya Veren ile idari veya hukuki herhangi bir ihtilafın bulunmaması,

Koşullarını yerine getiren market, eczane, banka vb. hizmet veren işletmeler hariç, mağaza ve kiosk alanı kiracılarımıza, sözleşme koşul ve sektörleri dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda sadece 2021 yılı Ekim ayı pandemi dönemi için geçerli olmak üzere;

1- Pandemi öncesi %29'a varan muhtelif oranlarda uygulanan iskontoların devam ettirilmesine,

2- Aylık veya aylık asgari kira bedellerine %15'e varan muhtelif oranlarda ilave pandemi iskontosu uygulanmasına,

3- 1 ve 2. madde kapsamında değerlendirilmeyen kiracılardan, kira bedelinin kira sözleşmesi ile belirlenen hasılat oranı üzerinden tahsil edilmesine,

Kararın Sermaye Piyasası Kanunu'nun III.48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca KAP'ta ilan edilmesine, karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.