Pardus Yapı Ve Enerji Anonim Şirketi kuruldu!

Pardus Yapı Ve Enerji Anonim Şirketi kuruldu!Pardus Yapı Ve Enerji Anonim Şirketi Üsküdar'da 50 bin TL sermaye bedeli ile Orhan Süllü tarafından kuruldu.


Pardus Yapı Ve Enerji Anonim Şirketi Üsküdar'da 50 bin TL sermaye bedeli ile Orhan Süllü tarafından kuruldu.

Pardus Yapı Ve Enerji Anonim Şirketi konusu:
AMAÇ VE KONU Madde 3-Şirketin amaç ve konusu şunlardır; Şirket yurt içinde ve yurt dışında; YAPI ve İNŞAAT; Betonarme, çelik, hafif çelik, prefabrik, ahşap veya benzeri malzeme ve yöntemlerle, sanat ve bayındırlık yapılarını, kaba ve ince inşaat işleri ile yer altı ve yer üstü her türlü bayındırlık hizmetlerini yapmak, taahhütlerde bulunmak, kendisinin veya bir başka kurum, kuruluş ve şahıslara ait inşaat işleri için sözleşme ve anlaşmalar yapmak, alt yüklenicilerle sözleşmeler imzalamak, bunlar için pazarlama ve satış faaliyetlerinde bulunmak, tefrişat, malzeme, cihaz, makine üretimlerini yapmak, yarı mamul veya bitmiş halde pazarlamak, satışını yapmak, işletmek ve yönetmek gibi faaliyetlerle birlikte tasarım, proje, tedarik, yenileme, tamir etme, düzenleme ve burada belirtilmeyen tüm inşai faaliyetlerde bulunmak. MİMARLIK-MÜHENDİSLİK; Statik, Elektrik, Mekanik, Harita ve Kadastro, Elektromekanik, Dekorasyon, Tadilat, Röleve ve Restorasyon Mühendisliği başta olmak üzere her türlü mimari ve mühendislik projeleri çizmek, projeler üzerinde tadilat yapmak, faaliyet alanlarında yarışmalara katılmak, taahhüdünü yapmak, uygulamak, fenni mesullük almak, proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü yasal izinleri almak, her türlü Mimarlık ve Mühendislik hizmetleri vermek ve danışmanlık yapmak. ENERJİ; Gerekli yasal izinler alınarak; Rüzgar, Güneş, Hidroelektrik, Biokütle, petrole dayalı olanlar başta olmak üzere ve bunlara bağlı kalmaksızın her türlü enerji üretim tesisleri kurmak, diğer enerji şekillerine dönüştürmek, enerji şebekeleri, alt yapı ve üst yapılarını kurmak, işletmek, pazarlamak ve üretilen enerjinin toptan veya perakende satışını yapmak, mevcut enerji şirketlerine iştirak etmek, ortak olmak, devir almak veya satmak, acentelikler, mümessillikler almak veya vermek, şubeler açmak. Bu tesisler için gerekli makine, ekipman ve malzemeleri imal etmek, kiralamak, satın almak ve satmak. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK ; - Sektöre konu teşkil eden; her nevi sıcak, soğuk, yaş, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış hayvansal ve bitkisel besin maddeleri ve türevleri ile bunlarla sınırlı kalmadan gıda tarifi içerisinde bulanan ve bilumum gıda ürünleri üretimi ve ticareti. - Her türlü deniz ve kara hayvanlarının yetiştiriciliği ve satışı için; entegre tesisler kurmak, işletmek, devralmak, ortak olmak, kiralamak, kiraya vermek ve gerekli olan her türlü ekipman, teçhizat ve ham maddelerin üretimi, alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. - Tarım ve Hayvancılıkta kullanılan her türlü ürün, malzeme, mamul ve teknik ekipmanların her çeşidinin üretimi ve ticareti. - Gerekli menkul, gayrimenkul, tesis, bağ, bahçe, arazi, sera, tarım teknolojileri kurmak, Her türlü tohum geliştirme, üretme, iyileştirme, işletme ve danışmanlık. - Her türlü organik ve kimyasal gübre ve zirai ilaçlar, ev haşere ilaçları, veteriner ilaçları, çevre sağlığı ilaçları, tarımla ve ziraatla ilgili her türlü kimyasal maddeler ve analizle ilgili hormonlar, bitki gelişimini düzenleyiciler her türlü kimyevi ve tabii gübre üretimi ve ticareti. MADENCİLİK; Gerekli yasal kurumlardan izin almak şartı ile, Endüstriyel hammaddeler de dahil olmak üzere, yer altı ve yer üstü her nevi maden ve tabii kaynakların aranması, ruhsat alınması, maden ocağının kurulması, madenin satın alınması, işletilmesi, kiraya verilmesi, devir edilmesi, mamul veya yarı mamul haline getirilmesi, bu işler için gerekli tesislerin makine ve ekipmanın satın alınması, kurulması ve işletilmesi, makine ve ekipmanın üretilmesi faaliyetlerinde bulunarak tümünün alım-satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatının yapılması. ORMAN ÜRÜNLERİ;Her türlü orman ürünlerinin; ham, mamul, yarı mamul olarak temin edilmesi, bunların işlenmesi, yarı mamul veya mamul haline getirilerek veya işlenmeden ayrıca bu ürünlerden sanayi yolu ile elde edilen ürünlerin imali, bunların üretiminde kullanılan her türlü maddeler, her türlü marangozluk, doğramacılık işleri ve bu işler için gerekli makine alet ve ekipmanları, imalathaneler, tesisler, fabrikalar, depolar, kurmak veya kurulmuşları kiralamak, kuracağı tesislerde ihtiyaç duyulacak her cins ve nevideki makine araç ve gereçleri, imalatta kullanılacak ahşap, metal, pvc plastik malzemelerin, üretimi, imalat ve montajı, toptan ve perakende alım satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak. TAŞIT, MAKİNE VE TEÇHİZAT; Deniz, Hava ve Karada kullanılacak her türlü motorlu veya motorsuz taşıtlara iş makineleri de dahil olmak üzere; bunlara ait yedek parça, aksesuar, servis hizmetleri, mümesillik, bayilik, dağıtımcılık, ve ilgili diğer konularda; üretim, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak, pazarlama faaliyetlerinde bulunmak. Yapı ve İnşaat, sanayi, sağlık, iletişim, bilgi teknolojileri (Haberleşme, Data, Fiber optik ve diğerleri), enerji, elektrik, endüstriyel, mekanik, teknoloji otomotiv, iş makineleri başta olmak üzere her türlü makineler, tıbbi cihazlar, elektronik, motor ve aksamları, beyaz eşya, bilgisayar ve aksamları, iletişim araçları ile bunlara ait yedek parçaları, teçhizat ve ekipmanlar için tesisler kurmak, işletmek, devralmak, ortak ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Acıbadem Mah.Çeçen Sok.Akasya A Kule Kent Etabı Apt.25a/150 Üsküdar