Pendik'te 32.2 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Pendik'te 32.2 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

İstanbul İli Pendik İlçesi Ballıca Mahallesi'nde yer alan gayrimenkul vasıflı taşınmaz 32 milyon 262 bin 250 TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. Satışa konu olan gayrimenkul ilk ihale tarihi 21 Şubat 2018 olarak belirlendi. 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Pendik İlçe, 249 Parsel, Ballıca Mahalle/Köy, Üçağaç Mevkii, 18.884.500 m2 yüz ölçümlü taşınmazda 17494/768000 hisse. (430.163,34 m2) parselin %84 lük kısmı vasıflı-vasıfsız orman (özel orman dahil), %7,5 lik kısmı tarımsal alan, %8,5 lik kısmı ise yerleşik alan olup, parselde çok miktarda sera ile 200 civarında ndeğişik kat ve büyüklükte ruhsatsız kaçak inşa edilmiş binaların mevcut olduğu görülmüştür.

 

Kıymeti : 32.262.250,50 TL
1. Satış Günü : 21/02/2018 günü 10:20 - 10:30 arası
2. Satış Günü : 19/03/2018 günü 10:20 - 10:30 arası
Satış Yeri : ANADOLU ADALET SARAYI MEZAT SALONU

 

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-İİK 127 Md. GÖRE SATIŞ İLANI TEBLİĞİ:Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/395 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.27/12/2017