Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde yeni düzenleme!

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde yeni düzenleme! Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde yeni düzenleme!

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde yeni düzenleme yapıldı. Yönetmelikte "Yapı kullanma izin belgesi" ve "Yapı ruhsatı" yeniden tanımlanarak örnek formuna yer verildi...


Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik kapsamında "Yapı kullanma izin belgesi" ve "Yapı ruhsatı" yeniden tanımlanarak örnek formuna yer verildi.  

Yapı kullanma izin belgesi: Yapının ruhsat eki projelerine uygun olarak tamamlandığını gösteren, yapının kullanımına izin veren, Ek-9’da yer alan forma uygun olarak düzenlenen, onaylı belgeyi,”

Yapı ruhsatı: Bir parselde, Ek-10’da yer alan forma uygun olarak bu Yönetmelikle öngörülen belgeler ile projelerin onaylanması sonrasında ilgili idaresince tanzim edilen, onaylı resmi izin belgesini,” ifade eder.

Kot farkı 3.50 metreden fazla olanlar

Yönetmeliğe eklenen yeni madde ile kot farkının 3.50 metreden fazla olanların bina kotunun nasıl belirleneceğine yer verildi.

Buna göre, eklenen yeni fıkranın yürürlüğe girmesinden sonra ilk defa uygulama imar planı yapılan alanlardaki yoldan düşük olan parsellerde bina ±0.00 kotu; binanın oturacağı tabii zemindeki en düşük iki köşe kotunun ortalaması ile parselin cephe aldığı en yüksek yol arasındaki kot farkının 3.50 metreden fazla olması halinde; en düşük iki köşe kotunun ortalamasına göre belirlenecek. 

Bu durumda bu Yönetmeliğin kotlandırmaya ilişkin diğer hükümlerinden bu fıkraya aykırı olmayan hükümleri uygulanacak.

Ek-9 ve Ek-10'daki form örnekleri için tıklayın

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğ'nde Değişiklik Yönetmeliği 2018!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com