12 / 08 / 2022

Rayiç bedel nedir, nasıl hesaplanır?

Rayiç bedel nedir, nasıl hesaplanır?

Rayiç bedel, gayrimenkul alım satımlarında söz konusu mal varlığının bedelini belirlemektedir. Peki, rayiç bedel nasıl hesaplanır? Kim belirler, hangi kriterlere bakılır? İşte detaylar...Rayiç bedel hesaplanırken, gayrimenkulün bulunduğu bölgedeki sosyal imkanlar, ulaşım yerine uzaklığı gibi birçok kriter göz önüne alınır. Rayiç bedel gayrimenkulün güncel piyasa koşullarındaki en düşük değerini gösterir. İşte rayiç bedel hesaplama işleminin ayrıntıları…
RAYİÇ BEDEL NEDİR?
Rayiç bedel, bir gayrimenkulün güncel piyasadaki alım satım bedeline verilen isimdir. 
Rayiç bedelin tanımlaması 213 numaralı Vergi Usul Kanunu’nun 266. maddesinde “Rayiç bedel, bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal alım satım değeridir.” şeklinde yapılmıştır.  
RAYİÇ BEDELİ KİM BELİRLER?
Rayiç bedel, illerdeki valilikler tarafından atanan komisyonlar tarafından belirlenir ve gayrimenkulün güncel piyasa koşullarındaki en düşük değerini belirtir. 

Rayiç bedel nedir, nasıl hesaplanır?
RAYİÇ BEDEL BELİRLENİRKEN HANGİ ÖZELLİKLERE BAKILIR?
Rayiç bedel belirlenirken, gayrimenkulün bulunduğu il ve semt, çevresinde yer alan sosyal imkanlar veya ulaşım noktalarına yakınlığı gibi kriterler dikkate alınır. 
Aynı zamanda binanın yıpranma payı da gayrimenkuller için rayiç bedeli belirlenirken göz önüne alınan faktörler arasındadır. Bina inşaatının tamamlandığı tarih ile gayrimenkul satıldığı tarih arasında 1 yıldan daha fazla süre olması durumunda rayiç bedelinden yüzde 2 yıpranma payı düşülür.