Restitüsyon nedir?

Restitüsyon nedir?

Restitüsyon uygulamaları, "Yenileme" çalışmaları kapsamında yapılıyor. Buna göre restitüsyon nedir? Restitüsyon çalışmaları nasıl yapılır? Restitüsyon raporu nedir? Restitüsyon proje çizimi ölçekleri nelerdir? İşte sorularınızın yanıtı...Restitüsyon nedir?

Zamanla yok olmuş ya da büyük bir kısmı yıkılmış olan tarihi yapıları, maket üzerinde canlandırma işlemine restitüsyon olarak ifade ediliyor. Restitüsyon çalışmaları yapının özgün halini açıklamak için yapılıyor. 


Tarihini öğrenmek ve kalıntıları daha iyi kavrayabilmek için uygulanan işlem olan restitüsyon ile, yapıların yıkılmış, hasar görmüş bölümlerinin içi doldurularak eski haline getirilebiliyor. Ancak, özgün halini oluşturacak verilerin tamamlanmamış olması gerekiyor.


Restitüsyon çalışmalarında yapının üzerinde yer alan izlerden yararlanılıyor. Korunmuş bölümlerinden yapı ile ilgili bilgilere ulaşılır ya da benzer yapılarla benzeşen noktaları bulunuyor. Bilimsel ve zorlu bir çalışma olan restitüsyon projesinde incelenen bina birden fazla onarım geçirmişse, bu evrelere ait izler, veriler değerlendirilerek, ilk tasarım ve onu izleyen dönemler 1. Dönem restitüsyonu, 2. Dönem restitüsyonu şeklinde adlandırılabiliyor.


Yapı hakkında mimari konumu, kontür ve gabarisi v.b. gibi özgün şeklini tanımlamaya veri oluşturacak temel bilgilerin sağlanamaması durumunda, restitüsyon çalışmalarının çizim veya maket olarak kalması, (gelecek kuşakları yanıltıcı ve gerçeğine aykırı bir bina yaratmamak için) uygulamaya konulmaması gerekiyor.


Restitüsyon raporu nedir?

Restitüsyon raporu; söz konusu yapının geçirmiş olduğu değişiklikleri siyah-beyaz ya da renkli anlatımlı grafikler ile gösteren bir belgeye deniyor.  Yapının geçirmiş olduğu her dönemde eklentileri, yok olan özellikleri bu raporda yer alıyor. Eski fotoğraflar, kaynaklar, yazınsal veya sözlü olarak da raporda yer alıyor. 


Restitüsyon proje çizimi ölçekleri:

a) Kat Planları (1/50 ölçeğinde hazırlanacaktır.)

b) Çatı Planları (1/50 ölçeğinde hazırlanacaktır.)

c) Cepheler (1/50 ölçeğinde hazırlanacaktır.)

d) En az iki kesit (1/50 ölçeğinde hazırlanacaktır.)

e) Detaylar (1/10, 1/5, 1/1 ölçeğinde hazırlanacaktır.)Yenileme alanının tespiti!
Yenileme alanları yönetmeliği!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com