12 / 12 / 2023

Reysaş GYO kayıtlı sermaye tavanını 1 milyar TL'ye yükseltecek!

Reysaş GYO kayıtlı sermaye tavanını 1 milyar TL'ye yükseltecek!

Reysaş GYO'nun 500 milyon TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL'ye yükseltilmesiyle ilgili başvuru 6 ay içerisinde sonuçlanacak.Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) kayıtlı sermaye tavanı tutarının ve süresinin uzatılması T.C. Ticaret Bakanlığı onayı hakkında açıklama yaptı. 
 
Reysaş GYO'nun mevcut 500 milyon TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL'ye yükseltilmesine, mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine ve bu amaçla şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin ekli tadil tasarısına uygun olarak tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru sonucunda; Kurul tarafından iletilen 4 Şubat 2021 tarih ve E-12233903-340.08-1304 sayılı yazısı ile 6 ay içinde Reysaş GYO Genel Kurulu tarafından karara bağlanması koşulunda uygun görüldüğü şirkete bildirildi.

Reysaş GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimizin 14/01/2021 tarih ve 613 sayılı kararı doğrultusunda; mevcut 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine, mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine ve bu amaçla şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin ekli tadil tasarısına uygun olarak tadil edilmesine ilişkin 14/01/2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru neticesinde; Kurul tarafından iletilen 04/02/2021 tarih ve E-12233903-340.08-1304 sayılı yazısı ile 6 ay içinde Şirketimiz Genel Kurulu tarafından karara bağlanması koşulunda uygun görüldüğü Şirketimize bildirilmişti. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/02/2021 tarih ve 1304 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333.maddesi hükmü gereğince, T.C.Ticaret Bakanlığı'ndan 19/02/2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061638749 sayılı yazısı ile gerekli izin alınmıştır.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.

Reysaş GYO Esas Sözleşme Tadili için tıklayın

Geri Dön