Riskli Yapı Bina Kartı başvuru!

Riskli Yapı Bina Kartı başvuru!

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında 'Riskli Yapı Bina Kartı' düzenlemesi  TBMM'ye sunuldu. Peki Riskli Yapı Bina Kartı nedir? Riskli Yapı Bina Kartı nasıl alınır? İşte Riskli Yapı Bina Kartı başvuru...


Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Komisyonda görüşmeleri devam eden kanun teklifi ile riskli yapılarla ilgili 'Riskli Yapı Bina Kartı' düzenlenmesi ve bu kartların ilgili yapıların giriş kısmına açıkça görülebilecek şekilde yerleştirilecek.

Peki Riskli Yapı Bina Kartı nedir? Riskli Yapı Bina Kartı nasıl alınır? Riskli Yapı Bina Kartı başvurusu nasıl yapılır? İşte Riskli Yapı Bina Kartı başvuru süreci...

Riskli Yapı Bina Kartı başvuru!

Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmi ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı veya yapıların tespit edilmesi gerekiyor.

Hukuka ve teknik gerekliliklere uygun olmadan inşa edilen binalara ruhsat izni verilmesi yahut bahse konu yapıların kullanımına göz yumulması ciddi sonuçları doğuruyor. Bu durum karşısında riskli yapı bina kartı” uygulaması, vatandaşların üzerinde tasarruf edecekleri yapılarla ilgili daha detaylı ve kapsamlı bilgi sahibi olmalarını sağlayacak; bu vesile ile gelecekte yaşanması muhtemel deprem ve benzeri doğal afet hallerine yaşanan can kayıpların en aza düşürülebilecek.

Binanın hangi gerekçe ile riskli yapı grubunda yer aldığını ve depreme karşı ne oranda dayanıklı olduğu bilgilerini içeren “riskli bina yapı kartının” bina girişlerine açıkça görülebilecek bir biçimde monte edilmesi vasıtası ile risk doğuran yapılarla ilgili üçüncü kişiler tarafından da bilgi edinilebilecek. 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

(Yapı Malzemeleri ve PGD Şube Müdürlüğü)

................... ili……………………. İlçesi, tapuda …………… pafta ,….……. ada ,………… parselde kayıtlı ,…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….Adresindeki binamızın 6306 sayılı”Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun”kapsamında Risk Tespitinin tarafınızdan yapılmasını istiyoruz.

Gereğini rica ederim.

 …../…../2017

Adres:   

Telefon:

'Riskli Yapı Bina Kartı' düzenlemesi geliyor!