03 / 10 / 2022

Röntsan Global Mühendislik Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Röntsan Global Mühendislik Ticaret Limited Şirketi, Ceyda Akaş Kabadayı tarafından 10 bin TL sermaye ile 24 Şubat'taKadıköy, Kozyatağı Mahallesi, Ressam Şevket Caddesi' nde kuruldu.Röntsan Global Mühendislik Ticaret Limited Şirketi, Ceyda Akaş Kabadayı tarafından 10 bin TL sermaye ile 24 Şubat'taKadıköy, Kozyatağı Mahallesi, Ressam Şevket Caddesi'nde kuruldu.   


Röntsan Global Mühendislik Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1- Her türlü sanayi röntgen cihazları x ışınları gama cihazların İr 192 Se-75 CAE Sium 137 kobalt 60 ultrazonik test cihazları ile kaynak dikişleri röntgen çekimi tahribatsız malzeme tesit tahribatlı malzeme testi mühendislik müşavirlik gözetim ve taahüt işleri yapmak. 2- Konusu ile ilgili doğalgaz dönüşüm  işleri ve danışmanlık hizmetlerinde bulunmak. 3- Doğalgaz sistemleri ile ilgili malzemelerin alım satımını ithalatını ve ihracatını yapmak. 4- Yurt içi ve yurt dışı ihalelere katılmak ve taahhütlerde bulunmak. 5-DANIŞMANLIK a. Yurt içinde ve yurt dışında özel sektör ve kamu işletmeleri ve kamu kuruluşları ile bunların yönetimlerine, çalışanlarına, gerçek ve tüzel kişilere, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliği gözeterek kurum performansını arttırıcı organizasyonel gelişim, değişim yönetimi, yöneticilik ve liderlik becerilerini geliştirme, müşteri odaklı, yüksek performanslı kurum kültürü yaratma, satış etkinliği sağlama, alanlarında danışmanlık, araştırma, geliştirmek hizmetleri, ile bunların eğitim hizmetlerini yapmak, yaptırmak, sağlamak, bu konularla ilgili olarak üst düzey yönetici toplantıları, konferans ve zirveler, organize etmek, ettirmek. Yürürlükteki ilgili mevzuatlara riayet etmek kaydıyla menkul kıymet danışmanlığı ve diğer yatırım bankacılığı kapsamındaki faaliyetler hariç olmak üzere yönetim danışmanlığı hizmetleri vermektir. 6-İNŞAAT  a- Her türlü taahhüt  işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı  binalar yapmak. b-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.  c-Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf açık arttırma, eksilme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerine anahtar teslimi taahhüt etmek. d-Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüslerinin, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerini ve onarımı, ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşme gereği işi yapmak ve teslim etmek. e-Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f-Her türlü havuz inşaat ve arıtma işlemleri yapmak . g-Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h-Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i- Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j- Dekorasyonla ile ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı halıfleks,  asma tavan-kartonpiyer, fayans, kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k- Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l- Durum(Halihazır), kadastro, yer altı maden ocakları, deniz gibi, tünel ve baraj, yol, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m-Islah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlerinin yapımı. n- Konusu ile ilgili dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. 4-TURİZM a-Otel, motel, pansiyon, tatil köyü, kamping, dinlenme evleri, gazino, restaurant, otopark, su sporları tesisleri, aguapark, plaj, bar, lokanta, kafeterya, büfe, spor tesisleri, yat, liman, havaalanı, dağ evleri ve üniteleri, termal istasyonları, konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme yerleri yapmak, yaptırmak, kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek ve satın almak. b-Turistik amaçla yurt içinde ve yurt dışında moda, defile, müzik ve folklörle ilgili organizasyonları düzenlemek. c-Turizm sanayi ile ilgili turizm seyahat acenteleri yapmak, turizm büroları açmak, gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında turistik acente ve irtibat büroları kurmak, mümessillikler almak, deniz ve uçak şirketleri ile işbirliği yapmak, kara, hava, deniz, taşıt ve araçlarını satın almak veya kiralamak. d-Yurt dışından veya yurt dışına kara, deniz ve hava ulaştırma araçları ile münferit veya grup gezi, eğlence, spor ve benzeri organizasyonları yapmak veya başka acentalar tarafından yapılan bu organizasyonların biletlerini satmak, sattırmak ve bunlara ilişkin isim ve yer rezervasyonu yapmak. 

Geri Dön