Rr Consultıng Danışmanlık Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Rr Consultıng Danışmanlık Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Rr Consultıng Danışmanlık Dış Ticaret Limited Şirketi bugün Şişli'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Vugar    Abdullayev tarafından kuruldu. 


Rr Consultıng Danışmanlık Dış Ticaret Limited Şirketi bugün Şişli'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Vugar    Abdullayev tarafından kuruldu. 

Rr Consultıng Danışmanlık Dış Ticaret Limited Şirketi konusu:
1- Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 2- Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. 3- İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. 4- Her türlü bebek mamalarını almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak. 5- Bebek mamaları ile ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerini almak, ihracatını yapmak. 6- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 7- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 8- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 9- Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri, peysaj mimarisi, çevre düzenlemesi yapmak. 10- Her türlü mimarlık ve mühendislik hizmetleri vermek, edüt,araştırma,danışmanlık, araştırma, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 11- Bilumum kimyasal maddeler ve her türlü yardımcı kimyevi maddeler ve bunların üretiminde kullanılan mamul, yarı mamul, ham maddelerin imalatı, ithalatı ihracatı ve ticareti. 12- Her türlü temizlik madde ve malzemeleri ile temizlik makinelerini almak, satma 13- Her türlü temizlik malzemeleri, sıvı, toz ve katı deterjan çeşitleri, petro-kimya ürünlerin, evsel ve sınai gazların imalini, fason işçiliğini yapmak, yaptırmak, alımı, satımı, ithalini, ihracını, komisyonunu, dağıtım ve pazarlamasını yapmak. 14- Her türlü tekstil kimyasallarının alımı, satımı, ithalatı,ihracatı ve pazarlamasını yapmak. 15- Tarımsal alanda gıda alanında ve diğer alanlarda kullanılan her türlü kimyevi madde alımı satımı, ithali, ihracı ve dahili ticaretini yapmak. 16- Her türlü sanayi ve iş makineleri,cihazları ile bunlara ait yedek parçaları, teçhizat ve ekipmanlarının alımını, satımını, pazarlamasını, ithalatını, ihracatını ve dahili ticaretini yapmak. 17- Sanayide kullanılan alüminyum, ahşap, pvc işleme makineleri, kesici ve delici makinelerin imalatını yapmak. 18- Hidrolik makineler, hidrolik sistemler, hidrolik güç üniteleri, hidrolik silindirleri, pnömatik, hidrolik, otomat makine ve güç motorları, bağlantı parça ve aksamlarını üretmek. 19- Her türlü tekstil terbiye makinelerinin imalatı, bu makinelerin elektrik,elektronik ve pano imalatını, bu makinelerin tüm malzemelerinin ve aksamlarının imali, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 20- Her nevi asansör makineleri ve malzemelerinin imali, pazarlaması, toptan ve perakende alım satımı 21- Her türlü nakil vasıtasına ait yedek parçanın alım satımı, ithalatı, ihracatı ve imalatını yapmak. 22- Otomotiv sektörü ile ilgili her türlü mekanik, elektrikli, elektronik motor ve bütünleyici aksamını ve diğer tüm işlevli aksesuarlarını her türlü yedek parçalarını imal etmek, ettirmek, almak, satmak, ihracatını ve ithalatını yapmak. 23- Motorlu kara nakil vasıtalarının akülerinin alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak. 24- Her türlü oto yedek parçalarının yurt dışındaki ve yurt içindeki imalatçı firmaları ile anlaşmalar yaparak, bu firmaların mümessillik, distribütörlük ve acenteliklerini yapmak. 25- Her türlü, yün, pamuk, ipek, suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul tekstil ürünlerinin, örmek ve dokuma kumaşlarının imalını, alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 26- Her türlü konfeksiyon ürünü kot, pantolon, blucin, eşofman, gömlek, ceket, palto, etek, kazak, kravat gibi giyim eşyasının ihracı, ithali, toptan ve perakende dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak. 27- Kreasyonlar hazırlamak, defileler düzenlemek, bayilik, acentelik, mümessillik almak vermek, bu işlerle ilgili atölyeler, fabrikalar kurmak, mağazalar açmak. 28- Her türlü yün, orlon ve sentetik ipliklerden örülmüş bay, bayan ve çocuk trikolarının imalatı, kadın ve cocuk çorap ve iç çamaşırlarının imalatı, alımı satımı, ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Rr Consultıng Danışmanlık Dış Ticaret Limited Şirketi adres: Kuştepe Mah.Mecidiyeköy Yolu Cad.Trump Tower Apt.No:12/18 Şişli