Safhane Restorasyon Ve Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi kuruldu!

Safhane Restorasyon Ve Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi kuruldu!Safhane Restorasyon Ve Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi 100 bin TL sermaye ile bugün Sedat Bağışgil ve Vedat Bağışgil tarafından kuruldu.Safhane Restorasyon Ve Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi 100 bin TL sermaye ile bugün Sedat Bağışgil ve Vedat Bağışgil tarafından kuruldu. 


Safhane Restorasyon Ve Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi iş konusu; Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. 1-    Her türlü yeni, eski ve tarihi binanın, arsa ve arazinin, yalının, villanın ve kasrın satın alınması, yıkımı, yeniden inşaası, ıslahı, tamiratı ve restorasyonu, satılması, kiraya verilmesi, kiralanması, takası; bu tür binaların mevcut hukuki niteliklerinin ve türlerinin değiştirilmesi, arsalarla ilgili her türlü ifraz, parselasyon işleminin yapılması: yukarıda mezkur binaların tamiratı, tadilatı, işletilmesi veya işletmeye verilmesi için gerekli her türlü izin, ruhsat ve ehliyetin alınması, 2-    Kamunun veya özel kişi veya kuruluşların mülkiyetinde bulunan her türlü tarihi, eski veya yeni mesken veya ticari nitelikli yeni binaların, bedelsiz tadilat, tamirat ve restorasyonlarının yapılması sureti ile, uzun vadeli kiralanması ve işletilmesi veya işletmeye verilmesi, bu durumdaki binaların kiralanması veya kiraya verilmesi, 3-    Şirket konusu ile ilgili her türlü tesisler kurabilir. Yurt içinde ve yurt dışında tarihi eser ve arkeoloji niteliğinde olan ve olmayan her türlü eski ve yeni stilde saray, köşk, villa, kasır, köprü, cami, kütüphane, kültür sarayları, tüneller, kemerler, müzeler, üniversiteler ve okul binaları, tiyatro ve benzeri yapılar, hamamlar, çeşmeler ile tarihi eser mahiyetindeki her türlü yapı ve yapıtların restorasyonlarını yapmak, 4-    Tarihi ve kültürel sanat eserlerinin, bilimselliklerini araştırmak, belgelendirmek, konu ile ilgili araştırmalar için ilgili bakanlık ve birimlerden gerekli müsaadeleri alarak, üniversite ve bilim merkezlerinde, resmi kurumlarda konferanslar tertiplemek, eğitim vermek, konuları ile ilgili projeler geliştirmek. 5-    Her türlü eğitici, kültürel ve sanatsal özelliklere sahip tarihi nitelikte olan ve olmayan resmi ve özel kişi ve kuruluşlara ait tarihi eserlerin , gayrimenkullerin, restorasyon ve mimari özelliklerinin geliştirilmesi, projelendirilmesi, kültürel ve sanatsal yapıtların araştırılması konusunda hizmet vermek, mimari dekorasyonlar hazırlamak, her türlü mimari dekoratif çalışmalar yapmak. 6-    Şirket konusu ile ilgili restorasyon ve tarihi eser çalışmaları için her türlü organik ve inorganik maddelerin ve malzemelerin ithalat ve ihracatını yapabilir. İthalat ve ihracatını yaptığı bu madde ve malzemelerin yurt içinde de alım ve satımımı yapabilir. 7-    Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 8-     Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 9-    Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 10-  Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek 11- Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 12-   Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 13- Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 14- Her türlü dekorasyon malzemesi ve objesi ürettirmek, yenilemek ve satışını yapmak 15-   Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını         yapmak. 16- Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 17-  Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. 18-   Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 19- Her  Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 20-   Islah - imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 21-  Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. 22- Her türlü arazi ve üzerindeki gayrimenkulleri satış vaadi şeklinde satın almak veya satış vaadi şeklinde satmak, satış vaadi sözleşmelerini akt ve imza etmek, tapu siciline satış vaadi sözleşmelerini şerh ve tescil ettirmek, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler


Safhane Restorasyon Ve Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi Adres; Ortabayır Mh.Şair Çelebi Sk. Gürtaş İş Merkezi 1/ 3 Kağıthane