Sakarya Erenler'deki hal tesisleri 38.2 milyon TL'ye satılıyor!

Sakarya Erenler'deki hal tesisleri 38.2 milyon TL'ye satılıyor! Sakarya Erenler'deki hal tesisleri 38.2 milyon TL'ye satılıyor!

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Erenler İlçesi'ne bağlı Erenler Mahallesi'ndeki hal tesislerini ihale ile satıyor. Satış ihalesi 16 Ağustos'ta gerçekleşecek...
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Erenler İlçesi'ne bağlı Erenler Mahallesi'nde yer alan hal tesisleri ihale ile satışa sunuluyor. 29 bin 483.88 metrekare büyüklüğündeki hal tesisleri için tahmini muhammen bedel ise 38 milyon 200 bin 166,40 TL olarak belirlendi. İhale 16 Ağustos'ta yapılacak.

TİCARİ ARSA SATILACAKTIR

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

MADDE 1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:

Mülkiyeti Belediyemize ait, Sakarya İli, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 10363 parsel nolu 29843.88 m2 lik Hal Tesisleri Niteliğindeki taşınmazın Satışı.

MADDE 2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:

İhale Şartname ve ekleri Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İştirakler ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden 1.000,00 TL karşılığı temin edilebilir.

MADDE 3: İHALENİN NEREDE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

İhale, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

MADDE 4: İHALENİN TAHMİNİ BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI, TARİHİ VE SAATİ:

İhaleye katılmak isteyen özel ve tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırladıkları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 16.08.2018 saat 12.30’a kadar Sakarya Büyükşehir Belediyesi İştirakler ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

MADDE 5: İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:

Gerçek Kişiler:

a) Noter tasdikli imza beyannamesi.

b) Nüfus Kayıt Örneği.

c) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve elektronik posta adresi.

d) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.

e) Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli vekâletname.

f) İhale şartnamesinin her sayfasını ayrı ayrı imzalanması ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

g) Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğünden “borcu yoktur belgesi”.

Tüzel Kişiler:

a) Tüzel kişiliğin Kanuni adresini belirten adres beyanı.

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsil ettiğine dair noter tasdikli imza sirküleri.

c) Vekâleten katılınıyorsa ihaleye katılabileceğine dair, noterce tasdikli vekâletname veya yetkili organlarca alınmış karar.

d) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.

e) Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

f) İhale şartnamesinin her sayfasını ayrı ayrı imzalanması ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

g) Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğünden “borcu yoktur belgesi”

MADDE 6: İHALE BEDELİNİN ÖDEME ŞEKLİ:

Satılacak taşınmazın ihale bedeli peşin olarak ödenecektir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.