Sakarya Karasu'da 3.7 milyon TL'ye satılık arsa!

Sakarya Karasu'da 3.7 milyon TL'ye satılık arsa!

Sakarya Karasu'da bulunan eski Zirai Donatım Kurumu İdare Binası, Lojman ve depoların bulunduğu arsa Sakarya satış memurluğu tarafından 7 Ağustos 2015 günü saat 15:-15:05 arası açık arttırma usulüyle ihale edilecek.Sakarya İli Karasu'da yer alan 10.844 metrekare yüzölçümlü arsa 3 milyon 760 bin 280 TL bedelle satılıyor. Taşınmazın satışı açık arttırma usulüyle yapılacak.

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI VE ÖZELLİKLERİ: Sakarya ili. Karasu ilçesi, Aşağı İncilli Mahallesi, Mevkii: Kocamaşı, Cilt No; 27, Sayfa No: 2542. Ada No: 401. Parsel No: 20. Yüzölçümü: 10.844,00 m2, Ana Taş. Nitelik: Tarla Ada: 401 / Prs. 20: Karasu Merkezi sahil kesiminde. İstanbul Caddesinin 50 m kuzeyinde, Plaj Caddesinin 30 m batısında, kuzeyinden Sahil Caddesine, batısından 143 nolu sokağa cepheli, eski Zirai Donatım Kurumu İdare Binası - Lojman (İş yeri + Mesken) ve Depoların bulunduğu “10844 m2 Tarla - Mehmet Yılmaz (Mustafa oğlu) -Hükmen tescil 12/04/2007” tapu kayıtlı iken. Mehmet Yılmaz’ın 2009 yılında ölümüyle, Karasu Sulh Hukuk Mahkemesinin 2009/150 E. - 2009/161 Karar sayılı Mirasçılık Belgesiyle, eşit paylarla mirasçıları, 5 kişi olan davalılardır. 13/04/2015 tarihli tapu kaydında: Gönül Öztürk (Yılmaz) - Mehmet kızı - 2168,80 m2/ 10844 pay -24/11/2014 intikal / 28.11.2014 satış suretiyle pay temliği + Bedirhan Yılmaz - İlker oğlu -. 2168,80 m2/10844 pay - 24.11.2014, intikal / 28.11.2014 satış suretiyle pay temliki + Gönül Öztürk (Yılmaz) -Mehmet kızı-2168,80 m2 /10844 pay - 28/11/2014 satış suretiyle pay temliki ve birleştirme şeklindedir. Fadime Özcan - İlker Yılmaz -Memnune Salman, intikalle gelen paylarını 2S.11.2014'te Gönül Öztürk’e devretmişlerdir. Parsel . 20, kuzeyinden 20 m yola / Sahil Caddesine, doğusundan 6 kaili binaların olduğu prs. 43. pr. 44. pr. 45, pr. 33’e - güneyden 3 ve 4 katlı binaların bulunduğu pr.47, pr.48, pr.49 ve boş parseller pr.35, pr.38, pr.50’ye - batısından 143 no sokağa cephelidir. Uygulama imar planında, Ayrık - % 40 - 3 kat (A - 3) - Emsal = 1.20 İmarlıdır. Yol, su, elektirik. kanalizasyon, ptt, doğalgaz şebeke altyapısı mevcuttur. Şehir içi minibüs ve şehirler arası otobüs hattı üzerindedir. Parselin güneybatı köşesinde bulunan Depo’nun 44 = 16 m2 kadar kısmı, komşu parsel: 38’e taşkındır, tecavüzlüdür. Güneybatı köşedeki 10x6.5 65 nı2-l katlı eski Bekçi kulübesinin 6.5x6.5= 42.3 m2’si komşu prs.35’e taşkın / tecavüzlü yapılmıştır. Bina tahrip olmuştur, değerlendirmeye alınmayacaktır. Kuzeybatı köşesinden 4 m2 kadar yol terki vardır. Parselin tapu kaydı: üzerinde yapılan binalardan sonra, önceki sahibi Resmi kurum tarafından tapuda cins değişikliği işlemi yaptırılmadığından, tarla olarak kalmıştır. Ada: 401 / prs. 20, Deniz yığması kumluk alan üzerinde depolama tesisidir. Ekili - dikili değildir. Deponun kuzeyine bitişik alanda 50 - 60 adet 30 yaş Sahil Çamı ağacı mevcuttur. Üzerinde: Kuzeydoğu köşede. Sahil Caddesine cepheli, 14 x 13.2 = 185 m2 temelli, 3 katlı, IIIA grubu, yapılı, sıvalı, boyalı, kiremit örtülü çatılı. 1 İş yeri + 4 Meskenli Bina 4 Güney sırada ortada ; 58x40 = 2320 m2 temelli. 1 katlı. II B grubu yapılı, çevresi B. Ar-me kolon / hatıllı duvar, tavan / çatı çelik makas - galvanizli saç örtülü çatılı. 4 kapılı - 4 bölümde sıralı çelik makaslı DEPO binası mevcuttur. Ada: 401 / prs. 20 ve üzerindeki müştemilatının değeri: İş yeri + Meskenler Binası > 185 m2 x 3 kat x 590-TL/m2 x (l-%50 eskime ve eksikler) - 163.720-TL. . Depolar > 2320 m2 x I kat x 370-TL/m2 x (l-%60 eskime ve eksikler) = 343.360-TL., Arsa > 10844,0 m2 x 300-TL/m2 - 3.253,200-TL. olmak üzere toplam 3,760,280-TL.’dir. Davacı Nevzat Akay’ın alacaklı olduğu, davalı İlker Yılmaz’ın payı değeri 3 760 280-TL x 1/5 = 752.056-TL, Fadime Yılmaz (Özcan)'ın payı değeri 3 760 280-TL x 1/5 - 752.056-TL, Gönül Yılmaz (Öztürk)’ün payı değeri 3 760 280-TL x 1/5 = 752.056-TL, Memnune Yılmaz (Salman)’ın payı değeri 3 760 280-TL x 1/5 = 752.056-TL, Gönül Yılmaz (Öztürk)’te toplanan payların (4 payın) toplam değeri > 3.008,224-TL/ ir_Bedirhan Yılmaz’ın payı değeri 3 760 280 - TL x 1/5 752.056-TL.’dir. Tamamı 3.760.280TL'dir. 


İmar Durumu: Belediye kaydındaki gibidir.

Kıymeti: 3.760.280,00 TL KDV Oranı:%18

1.Satış Günü: 07/08/2015 günü 15:00 - 15:05 arası

2.Satış Günü: 07/09/2015 günü 15:00 - 15:05 arası 

Satış Yeri: KARASU BELEDİYESİ MEZAT SALONUNDA 


Satış şartları: 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esa-tis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmak-' sızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede ,açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve müracatını kabul edilmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/7 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 12/06/2015