Salda Gölü'nde kıyıdan 500 metre geriye ahşap üniteler yerleştirildi!

Salda Gölü'nde kıyıdan 500 metre geriye ahşap üniteler yerleştirildi!Burdur'da "Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan Salda Gölü'nde, ziyaretçilerin günlük ihtiyaçları için yapılan ahşap üniteler, doğal dokuya zarar verilmemesi amacıyla kıyıdan yaklaşık olarak 500 metre geriye yerleştirildi.


Burdur'da "Türkiye'nin Malpleri" olarak anılan Salda Gölü'nü koruma çalışmaları kapsamında kurulan, üyeleri arasında sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle akademisyenlerin de yer aldığı  Çevre ve Tabiat Kurulu'nun tavsiye kararı doğrultusunda Salda Gölü Çevre Koruma ve Düzenleme Projesi'nde revizyona gidildi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Burdur Valiliği tarafından acil ihtiyaçlara yanıt vermesi amacıyla kurulan birimlerin kaldırılması hedeflenerek daha geriye tek katlı, sökülüp takılabilir, beyaz renkli ahşap malzemeden, temelsiz ve zeminden yüksekte birimler yerleştirilmesine karar verildi.

Salda Gölü

Karar doğrultusunda Beyaz Adalar Bölgesi'nde ziyaretçilerin günübirlik ihtiyaçlarına yanıt verecek doğayla uyumlu ahşap üniteler yerleştirildi. Gölün plaj kısmında da kıyıdan 500 metre kadar geride üniteler konuldu. Alanda yine ahşaptan kapalı ve açık hediyelik eşya satış birimleri de mevcut.

Ziyaretçilerin otopark ihtiyacı da gölden yaklaşık olarak 2 kilometre uzakta oluşturulacak alanda çözülecek.  

Bölgede atık suların bertaraf çalışmaları, İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

- Sıfır atık yönetimi oluşturuldu

Salda Gölü'nün temiz tutulması için bölgeye çöp konteynerleri konuldu, çöp toplama araçları alındı ve alanda sıfır atık yönetimi uygulaması da başlatıldı. 

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kritik türlere ev sahipliği yaptığı bildirilen gölde, bu türlerin tespiti için başlatılan "Biyo-çeşitlilik çalışmaları" ve “Sosyo-ekonomik analiz ve ziyaretçi taşıma kapasitesinin belirlenmesi çalışmaları” sonuçlarının alınmaya başladığı belirtildi.

Salda Gölü

Elde edilen bilimsel veriler ışığında Salda Gölü'ne ziyaretçi kısıtlaması getirilebileceği belirtildi.

Salda Gölü Su Yönetimi çalışmalarına devam edildiği, bilimsel çalışmalar sonucunda elde edilecek olan bulguların gölü koruma tedbirlerine yol gösterici olacağı belirtildi.

 

Salda Gölü'nde mevzuata aykırı tüm yapılar yıkıldı!