Samsun Gülsan Sanayi Sitesi'nin taşınması için meclis araştırması önergesi verildi!

Samsun Gülsan Sanayi Sitesi'nin taşınması için meclis araştırması önergesi verildi!

Samsun Gülsan Sanayi Sitesi'nin taşınması sebebiyle ortaya çıkabilecek mağduriyetlerin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge verildi.


Samsun Milletvekili Erhan Usta ve 19 milletvekili tarafından Samsun Gülsan Sanayi Sitesinin taşınması sebebiyle ortaya çıkabilecek mağduriyetlerin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla önerge hazırlandı.

Samsun Gülsan Sanayi Sitesi'nin taşınması sebebiyle ortaya çıkabilecek mağduriyetlerin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi için meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge verildi.

Önergede şu ifadeler kullanıldı: ''Samsun Gülsan Sanayi Sitesi'nin yıkılarak, Toybelen'de yapılacak yeni sanayi sitesine taşınması şehrin üretimine ve istihdamına ciddi zararlar verecektir. Bunun yanında yeni sanayi sitesinden dükkan almak için istenen tutarlar ve ödeme koşulları esnafın kaldırabileceğinin çok üzerindedir. Bu durum esnafın tezgah kapatmasına neden olacaktır. Konunun tüm boyutlarıyla araştırılarak, sorunların çözümüne yönelik alınabilecek tedbirlerin ve yapılabilecek düzenlemelerin belirlenmesi amacıyla, Anayasa'nm 98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğünün 104 ile 105'inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.''

Samsun Gülsan Sanayi Sitesi

GEREKÇE 

Gülsan Sanayi Sitesi, Samsun'un Canik İlçesinde 25 hektarlık alanda 1.250 işyerinin bulunduğu ve yaklaşık 6.000 kişinin istihdam edildiği, aileleriyle birlikte binlerce insanın geçimini sağladığı, küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşan, Samsun ekonomisine yön veren bir sanayi sitesidir. 1982 yılında şehrin dışında bir arazide yapımı tamamlanan sanayi sitesi, şehrin zamanla gelişmesiyle kent içinde kalmıştır. Uzun yıllar boyunca esnafla Büyükşehir Belediyesinin dava süreçleri devam etmiş ve 2017 yılında Samsun Büyükşehir Belediyesi, sanayinin bulunduğu alanda kültürel ve sosyal tesis kurmak amacıyla hazırladığı imar planını Büyükşehir Belediyesi Meclisinde kabul etmiştir. Buna karşılık sanayi esnafı bu karar hakkında dava açmış ve yerel mahkeme yürütmeyi durdurma kararı almıştır.  Aradan geçen zaman diliminde Büyükşehir Belediyesi ve esnaf defalarca davalık olmuş ve karşı karşıya gelmiştir. Üretime ve istihdama bu denli katkı sağlayan bir sanayi sitesinin yeşil alana çevrilmesi kabul edilemez bir girişimdir. Öncelik, işyeri sahiplerini mağdur etmeden, işletmelerin ayakta kalması olmalıdır. Ancak bu yapılacak taşınma sonrasında; zaten ayakta kalmakta zorlanan, dükkanı kira olan esnaflar iş bırakmak, tezgah kapatmak durumunda kalacaktır. Tüm bunlara ve çabalarımıza rağmen Büyükşehir Belediyesi vazgeçmemiş, esnafın da direnecek gücü kalmamıştır. Her ne kadar yanlış olsa da, esnafa Toybelen'e taşınmaktan başka çare bırakılmamıştır. Ancak Büyükşehir Belediyesinin yaptığı yanlış bununla da sınırlı kalmamış ve işyeri sahiplerinden astronomik rakamlar istenerek yeni sanayi sitesinden dükkan almaları istenmektedir. Toybelen'den işyeri satın almak isteyen dükkan sahipleri için Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen koşullar şu şekildedir:

- 100 metrekare için yaklaşık 400 bin TL, 200 metrekare için yaklaşık 800 bin TL,

- Yüzde 10 peşinat ödemesinin ardından, başvurudan 6 ay ve 1 yıl sonra yüzde 7,5'ar olmak üzere iki ara ödemeyle, 1 yılda toplamda yüzde 25 peşinat, 

- Teslim tarihinden itibaren 60 ay vadeyle kalan borçların tamamlanması,

- Aylık taksit ödemelerinin her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez bir önceki 6 aylık dönemdeki "memur maaş artış oranı" nispetinde artırılması.

Ancak istenen bu tutarlar Toybelen'de yapılacak dükkanların maliyetlerinin yaklaşık 2 katıdır. Samsun ticaretine balta vuran Büyükşehir Belediyesinin, bu taşımayı da kâr elde etmek amacıyla yaptığı görülmektedir. Pandemi koşulları da göz önüne alındığında dükkan sahiplerinin, ne ara ödemeleri yapacak ne de bu taksitleri ödeyecek gücü yoktur. 

Burada yapılması gereken ve esnaflarımızın da talepleri şu şekildedir:

1. Fiyatlar, mevcut dükkan sahipleri için %50 indirim yapılarak, maliyet seviyesine çekilmelidir. Dükkan sahiplerinden yeterli talep olmaması durumunda mevcut fiyatlardan dışarıya satış yapılmalıdır. 
2. Başvurudan 6 ay ve 1 yıl sonra alınacak olan toplamda yüzde 15'lik ara ödeme kaldırılmalıdır. 
3. Teslim tarihinden itibaren başlayacak olan ve 60 ay olarak belirlenen vade sayısından vazgeçilerek, en az 120 aya çıkarılmalıdır. 
4. Memur maaş artış oranı nispetinde yapılacak olan artıştan vazgeçilmelidir. 

Tüm bu koşullar göz önüne alındığında, Samsun Gülsan Sanayinin taşınmasında yaşanacak mağduriyetlerin araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasalın 98. ve TBMM içtüzüğünün 104 ve 105. maddesi uyarınca Meclis Araştırması açılması yerinde olacaktır.

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com