19 / 08 / 2022

Samsun İlkadım'da 13.9 milyon TL'ye icradan satılık akaryakıt istasyonu!

Samsun İlkadım'da 13.9 milyon TL'ye icradan satılık akaryakıt istasyonu!

T.C. Samsun İcra Dairesi, Samsun ili, İlkadım ilçesi, 19 Mayıs Mahallesi, Irmak Caddesi, 7742 ada 4 parselde yer alan akaryakıt istasyonunu 13 milyon 909 bin 915 TL'ye satıyor...T.C. Samsun İcra Dairesi tarafından, Samsun ili, İlkadım ilçesi, 19 Mayıs Mahallesi, Irmak Caddesi, 7742 ada 4 parselde yer alan akaryakıt istasyonu 13 milyon 909 bin 915 TL'ye satışa sunuldu. Gayrimenkulün satış ihalesi 5 Nisan tarihinde saat 14:40'ta gerçekleştirilecek.

Samsun İlkadım da 13.9 milyon TL ye icradan satılık akaryakıt istasyonu!

İlan metni:

T.C. SAMSUN İCRA DAİRESİ 2018/1404 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Samsun İl, İlkadım İlçe, 7742 Ada, 4 Parsel, 19 Mayıs Mahalle Irmak Cad. Mevkii, Tek Katlı Kargir Yıkama ve Yağlama Nolu bağımsız bölüm nitelikli taşınmaz. Yözölçümü 837,50 m2'dir. Tam hisselidir. İmar planında akaryakıt ve LPG alanına isabet etmekte olup; E:0,20, H:6,50 yapılaşma koşulu bulunmaktadır. Belediye tarafından benzin, mazot, LPG ve servis istasyonu için yapı kullanma izin belgesi verilmiştir.
Taşınmazın özellikleri ve toplam değer tespiti;
a-Akaryakıt İstasyonunun İnşaat İmalatlarının Özellikleri ve Toplam Yapı Değeri: Parselin üzerinde, betonarme karkas yapı sisteminde yapılmış olan zemin kat ve bir normal kat olmak üzere toplam iki kattan oluşan bina bulunmaktadır. Binanın zemin katında; market, bay-bayan wc-lavabo, otomasyon odası ve çalışma odası ile birinci katında; mutfak, iki adet çalışma odası, iki adet depo ve hol bulunmaktadır. Taşınmaz, Karadeniz Mahallesi, Lise Caddesi, No: 4 adresinde bulunmaktadır. Yapı Kullanma İzin Belgesine göre; binanın toplam inşaat alanı; 152,00 m2 dir. Binanın zemin katının imalat özellikleri şu şekildedir: Zeminleri seramik kaplamadır. İç duvarları genel olarak boyalı olup, wc-lavabo duvarları fayans kaplamadır. Spotlu alçı tavan ile alüminyum asma tavan uygulamaları yapılmıştır. Dış cephesine, giydirme dış cephe kaplaması yapılmıştır. Dış cephe kapıları ve pencereleri genel olarak alüminyum doğramadır. Wc-lavabo kapısı otomatik açılır kapanır kapıdır. İç merpen zemini granit kaplama olup, iç merpeninde alüminyum korkuluk bulunmaktadır. Binanın birinci katının imalat özellikleri: Zeminleri laminat parke ve granit seramik kaplamadır. İç duvarları genel olarak boyalıdır. Mutfak duvarları fayans kaplamadır. Tavanlarına asma tavan uygulamalar yapılmıştır. İç kapıları ahşap kapıdır. Pencereleri alüminyum doğramadır. Mutfağında granit tezgâhlı mutfak dolabı bulunmaktadır. Dava konusu binanın teknik ve imalat özellikleri ile binanın yapım tarihinden itibaren geçen süre içerisindeki yıpranma durumu ve binanın yapı kullanma izin belgesi dikkate alındığında; dava konusu binada kıymet takdir tarihi itibarıyla % 10 oranında yıpranma takdir edilmiştir. Parselin üzerinde, akaryakıt istasyonu tesisisin zemininde saha betonu bulunduğu gözlemlenmiştir. Saha betonunun özellikleri, yaklaşık alanı, yıpranma durumu, yapı sınıfı ve yapı grubu dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda; saha betonunun kıymet takdir tarihi itibarıyla değeri; maktuen 60.000,00 TL takdir edilmiştir.
Binanın Toplam Yapı Değeri = 152,00 m2 x 800,00 TL/m2 = 121.600,00 TL
Yıpranma Değeri (% 10) = 121.600,00 TL x 0,10 =- 12.160,00 TL
Binanın Yapı Değeri = 109.440,00 TL
Saha Betonu Yapı Değeri = +60.000,00 TL
Akaryakıt İstasyonunun Toplam Yapı Değeri = 169.440,00 TL
b-7742 Ada, 4 Nolu Parselin Arsa Özellikleri ve Arsa Değeri Tespiti: Taşınmaz, Samsun, İlkadım, 19 Mayıs Mahallesi, 7742 ada, 4 nolu parseldir. 4 nolu parselin tapudaki niteliği; tek katlı kargir yıkama ve yağlama satış istasyonu binası müştemilatı ve arsası olup, arsa yüzölçümü; 837,50 m2 dir. İlkadım Belediyesi sınırları içerisinde bulunmaktadır. 1/1000 ölçekli uygulama imar planında; akaryakıt ve LPG alanına isabet etmekte olup; E:0,20, H: 6,50 yapılaşma koşulu bulunmaktadır. Taşınmazın iki tarafından yollar geçmekte olup, Cumhuriyet Caddesi ile Lise Caddesinin kesiştiği köşebaşı konumda bulunmaktadır. Etrafında mesken ve dükkân-işyeri kullanım amaçlı binalar bulunmaktadır. Çevresinde yapılaşma genel olarak tamamlanmış durumdadır. Topoğrafik olarak düz bir arsa yapısına sahip bölgede bulunmaktadır. Geometrik olarak dikdörtgene benzer çokgen kenarlı bir şekle sahiptir. Belediyenin sağladığı hizmetlerden yararlanmaktadır. Elektrik, su, telefon, kanalizasyon, çöp toplama ve ulaşım hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmaz, Samsun ilinin yaya ve araç yoğunluğunun fazla olduğu bir bölgede, resmi kurumlara ve kuruluşlara, okullara, ana arterlere, mesken ve ticari kullanım amaçlı yapılara yakın bölgede bulunmaktadır. Taşınmaz, Cumhuriyet Caddesi ile Lise Caddesinin kesiştiği köşebaşı konumda, Atatürk Bulvarına, Samsun-Sinop-Ordu Karayoluna, Gazi Caddesine, Saadet Caddesine, İstiklal Caddesine yakın bölgede bulunmaktadır. Taşınmaz, akaryakıt istasyonu olup, dava konusu taşınmazın bulunduğu şehir içi mevkiinde yakın bölgede başka bir akaryakıt istasyonu bulunmamaktadır. Taşınmazın bulunduğu hat üzerinde en yakın akaryakıt istasyonları; taşınmazın doğu tarafında Piazza Alışveriş Merkezinin olduğu bölgede yaklaşık 1,5 km mesafede ve taşınmazın batı tarafında Liman İşletmeleri Girişinin ve Liman Hastanesinin olduğu bölgede yaklaşık 2 km mesafede bulunmaktadır. Taşınmazın cepheli olduğu Cumhuriyet Caddesi ve Lise Caddesi araç trafiğinin ve araç yoğunluğunun fazla olduğu iki caddedir. Taşınmaz, şehir merkezinde bulunduğu bölgede akaryakıt ihtiyacının karşılanacağı birinci alternatif özelliğindedir. Yukarıda belirtilmiş olan özellikler taşınmazın değerini arttırıcı önemli özelliklerdir.
7742 Ada, 4 Nolu Parselin Arsa Değeri = 837,50 m2x16.000,00 TL/m2 = 13.400.000,00 TL'dir.
c-Makine Tesis ve Ekipmanlarının Özellikleri, Makine Tesis-Ekipman Değer Tespiti: Akaryakıt istasyonunun halen çalıştırılmakta olduğu hususu da dikkate alınarak, işyerinde görülen tüm makine donanımının güncel ikinci el piyasa fiyatlarıyla yıpranma payları da dâhil olmak üzere değerleri hakkında varılan sonuçlar aşağıdaki tabloya çıkarılmıştır.

Samsun İlkadım da 13.9 milyon TL ye icradan satılık akaryakıt istasyonu!

Adresi : Karadeniz Mah. Lise Cad. No.4 İlkadım Samsun
Kıymeti : 13.909.915,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Shell & Turcas Petrol Anonim Şirketi lehine intifa hakkı vardır.
Tesis tarihi 24/07/2014
1. Satış Günü : 05/04/2021 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü : 30/04/2021 günü 14:40 - 14:45 arası
Satış Yeri : Samsun İcra Müdürlüğü Mezat Salonu Samsun İcra Müdürlüğü Eski adliye Binası (Ek bina) İlkadım Samsun

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1404 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.