Sar-Ar Yapı'nın proje durdurma işlemi iptal edildi!

Sar-Ar Yapı'nın proje durdurma işlemi iptal edildi! Sar-Ar Yapı'nın proje durdurma işlemi iptal edildi!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Sar-Ar Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemini iptal etmiştir. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nden:İzmir İli, Buca İlçesi, 587 ada, 631 parsel üzerindeki 746888 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 108089 Ticaret Sicil No ile  İzmir  Ticaret Odasına kayıtlı 616 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sar-Ar Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından,  Ankara  16. İdare Mahkemesinin 2015/1825 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 04.03.2016 tarihli ve E.2015/1825-K.2016/603 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 11.03.2015 tarihli ve 29292 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Sar-Ar Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 12.07.2016 tarihli ve 16123 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.