Sarıyer Kilyos 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Sarıyer Kilyos 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli imar planı değişikliği askıda! Sarıyer Kilyos 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli Sarıyer İlçesi Kumköy (Kilyos) Mahallesi 1 pafta 309 nolu parsele ait 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği” ve UİP:41013 plan işlem nolu 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıktı.
“İstanbul İli Sarıyer İlçesi Kumköy (Kilyos) Mahallesi 1 pafta 309 nolu parsele ait 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği”  ve UİP:41013 plan işlem nolu “İstanbul İli Sarıyer İlçesi Kumköy (Kilyos) Mahallesi 1 pafta 309 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği” 1 no’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesi uyarınca, Bakanlık Makamının 07.02.2020 tarih ve 33720 sayılı OLUR’u ile onaylandı.

Söz konusu planlar 3194 sayılı İmar Kanununca 21.05.2020 tarihinden itibaren bir (1) ay otuz (30) gün süre ile İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binasındaki (Barbaros Mahallesi Begonya Sok No:9/A Ataşehir/İstanbul adresinde) ilan panosunda ve internet sitesinde (İstanbul.csb.gov.tr)  askıya çıkarılmış olup itirazlar İl Müdürlüğüne yapılacak.

İmar planları için tıklayın