Sarıyer Yeniköy'de 15 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Sarıyer Yeniköy'de 15 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul! Sarıyer Yeniköy'de 15 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Yeniköy Mahallesi'nde yer alan bahçeli kargir ev vasıflı gayrimenkul 15 milyon TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı.

 
İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Yeniköy Mahallesi'nde yer alan bahçeli kargir ev vasıflı gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkul için 15 milyon TL bedel isteniyor. 

Özellikleri : İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Yeniköy Mah., 334 ada, 2 parselde kayıtlı bahçeli kargir ev nitelikli taşınmaz. 

İstanbul' un muteber semtlerinden Yeniköy ve Sarıyer semtini birbirine bağlayan, bölgedeki çarşnın, lokanta, restaurant, marketlerin bulunduğu Köybaşı Caddesi'nin iki sokak arkasında yer alan taşınmazın, bölgedeki parkların ve sosyal tesislerin de bulunduğu sahile yakınlığı, İstanbul' un önemli alışveriş merkezlerinden İstinye Park Alışveriş Merkezi'ne, İstinye Devlet Hastanesi' ne, Avusturya Başkonsolosluğu ve Amerika Başkonsolosluğuna, Enka Okulları, Koç Üniversitesi İstinye Kampusü, İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampusü gibi eğitim kurumlarına, şehrin önemli iş merkezlerinin yer aldığı Maslak bölgesine, İstanbul Boğazı' na, kara ve deniz toplu ulaşım noktalarına, raylı sistem duraklarına kolayca ulaşılabilirliği söz konusudur. 

Sahip olduğu söz konusu özellikler, konumu itibarı ile taşınmazı oldukça cazip kılmaktadır. "III. Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı" statüsündeki, Boğaziçi Ön Görünüm Bölgesi sınırlarındaki taşınmazın, bitişik nizam konumunda restore edilmiş durumdaki eski yapıların bulunduğu Yeniköy Kakule sokaktan No:4 ile giriş aldığı, bu cepheden bakıldığında taşınmazın İstanbul Boğazı' na hakim geniş bir panoramasının olduğu, ayrıca arka cephesinin önünde bahçesinin bulunduğu, bu kısmın Yel dolabı sokaktan giriş aldığı, konut fonksiyonlu binanın projesinde Bodrum Kat +Zemin Kat+Asma Kat+ 1.Normal Kat+ 2. Normal Kat+Çatı Arası Katından meydana geldiği, normal katların ortalama 75,00 metrekare net kullanım alanına sahip olmasıyla projenin uygulanması aşamasında, 119,33 metrekare daha fazla net kullanım alanına tekabül eden 130,30 metrekare  daha fazla brüt alan inşa edilmek suretiyle, taşınmazın fiiliyatta 497,30 metrekare  brüt kullanım alanına sahip olduğu, ayrıca mutfağın önündeki terasın 24,25 metrekare, 4 adet balkonun da 10,20 metrekare  brüt alanlarının bulunduğu tespit edilmiştir. 

Kıymeti : 15.000.000,00 TL 
1. Satış Günü : 18/02/2019 günü 14:10 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 21/03/2019 günü 14:10 - 14:20 arası
Satış Yeri : İSTANBUL ADALET SARAYI 1.KAT B BLOK KAPI NU: B3-136

SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/6037 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.16/11/2018

pus