Sarıyer'de 22 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Sarıyer'de 22 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!


İstanbul 10. İcra Dairesi, Sarıyer Yeniköy'de yer alan gayrimenkulü 22 milyon TL bedelle icradan satışa çıkardı.


İstanbul 10. İcra Dairesi, Sarıyer Yeniköy'de yer alan gayrimenkulü icradan satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 22 milyon TL olarak belirlendi.

T.C. İSTANBUL10. İCRA DAİRESİ
2020/258 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Tapu Kaydı/Özellikleri :İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Yeniköy mahallesi, 320 ada, 8 parsel, 20/100 arsa payı, 1.642,45 yüz ölçümü, mesken nitelikli 2.Kat-4 numaralı bağımsız bölümün tamamı. Dava konusu gayrimenkul; İstanbul il, Sarıyer ilçesi, Yeniköy mahallesi, 320 ada, 8 parselde bulunan, kat mülkiyetli, üç kat dört meskenli kargir apartman nitelikli, 1.642,45 m2 miktarlı taşınmazın, 20/100 arsa paylı, mesken vasıflı, 2.kat, 4 nolu bağımsız bölüm giriş kat ve 2 normal kattan oluşan betonarme binanın 2 normal katında bulunmaktadır. Binaya önce demir bir kapıdan geçildikten sonra bahçe kısmı geçilerek ulaşılmaktadır. Bina boğaza sıfır cephelidir. Dava konusu daire 3 oda, 1 salon, banyo ve mutfaktan oluşmakta olup taşınmazın mesken olarak 105 m2 kullanım alanına, ayrıca arsa payı ile birlikte yaklaşık 170 m² kullanım alanına sahip olduğu belirtilmiştir. Dairenin hol ve ıslak zeminleri mermer, salon ve oda zeminleri ahşap parkedir. İç kapıları ahşap renkli ahşap kabı, dış kapı ise ahşap kapıdır. Dairede elektrik, su ve doğalgaz tesisatı bulunmaktadır. Dairenin çok güzel boğaz manzarası bulunmaktadır.

Adresi : Yeniköy Mah., Köybaşı Cad., No:17 Sarıyer / İSTANBUL
İmar Durumu: Sarıyer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 20.01.2020 tarihli yazısında özetle; " İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Yeniköy mahallesi, 320 ada, 8 parsel sayılı yer Boğaziçi Alanı Öngörünüm Bölgesi sınırları dahilinde, İmar Müdürlüğünün yetki ve sorumluluk alanında kaldığı belirtilmiştir. ” denmiştir.
Kıymeti : 22.000.000,00 TL - KDV Oranı : % 18
Kaydındaki Şerhler :12/07/1979 Tarih ile yönetim planı bulunmakta olup; Diğer Bilgiler: Tapu Kaydındaki Gibidir.
1. Satış Günü : 11/11/2021 günü 10:15 - 10:20 arası
2. Satış Günü : 16/12/2021 günü 10:15 - 10:20 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat SalonuB Blok 3. Kat Kapı No:B3-336 Nolu Oda

Sarıyer

SATIŞ ŞARTLARI :1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.alıcıya ait olacak giderler ve hususlar : İhale damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ve taşınmazın tahliye ile teslim giderleri alıcıya ait olacaktır.Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan damga vergisi ve KDV yatırılmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir.Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vukubulacak KDV ve damga vergisiile ilgili olarak oran açısından(Yargıtay 12. HD. 2015/21334 E. 2015/27771 K. GİB'nin 21.08.2013 Tarih 9376700041-1330(28/2012-86)160 sayılı yazıları gereği) ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde; doğacak olan KDV fark, ceza ve faizlerinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/258 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Bade İşçil Sarıyer'de havuzlu villa aldı!