25 / 06 / 2022

İstinye'de 22 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

İstinye'de 22 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

İstanbul 1. Satış Memurluğu, İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, İstinye Mahallesi, 247 ada 2 / 8 parsel, 1060 ada 23 / 24 / 19 parselde yer alan gayrimenkulü 21 milyon 970 bin TL'ye icradan satıyor...İstanbul 1. Satış Memurluğu tarafından İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, İstinye Mahallesi, 247 ada 2 / 8 parsel, 1060 ada 23 / 24 / 19 parselde yer alan gayrimenkul 21 milyon 970 bin TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 4 Kasım 2019 tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirilecek.

İlan metni:
T.C. İSTANBUL1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2018/59 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Satılmasına Karar verilen gayrimenkulün Cinsi, Kıymeti, Adedi, Evsafı
TAPU KAYDI :
A - İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, İstinye Mahallesi, 247 ada, 2 parsel, 3 Cilt, 216 Sayfada kayıtlı 49,86 m2 yüzölçümlü, “Ahşap Ev ” vasıflı taşınmaz
B - “İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, İstinye Mahallesi, 247 ada, 8 parsel, 3 Cilt, 222 Sayfada kayıtlı 39,90 m2 yüzölçümlü, “Arsa ” vasıflıtaşınmaz .
C- İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, İstinye Mahallesi , 1060 ada, 23 parsel, Cilt:5 , Sayfa: 435 de kayıtlı 340,97 m2 yüzölçümlü, “Kargir Dükkanı olan ev ” vasıflı taşınmaz
D- İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, İstinye Mahallesi , 1060 ada, 24 parsel Cilt: 5, Sayfa: 436 da kayıtlı 68 m2 yüzölçümlü, “Kargir ev ” vasıflı taşınmaz
E- İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, İstinye Mahallesi , 1060 ada, 19 parsel, 5 Cilt, 431 Sayfa da kayıtlı 1.417,84 m2 yüzölçümlü, “Bahçeli iki ev' ” vasıflı taşınmaz buna bağlı hak ve yükümlülükleri ile birlikte taşınmazlar ihale edilecektir.
İMAR DURUMU :
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün 30.10.2018 tarih ve 7191 sayılı yazısına göre:
" İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, İstinye Mahallesi ,53 pafta, 247 ada, 2 ve 8 parsel sayılı ile 54 pafta 1060 ada 23 -24 parsel sayılı yerler,22 07.1983 onanlı 1/1000 Ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planın da “Konut” alanında kalmaktadır.
“İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, İstinye Mahallesi ,1060 ada 19 parsel sayılı yerin ”,
22.07.1983 onanlı 1/1000 Ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planında ,büyük kısmı “Konut alanında” , bir kısmı “Otopark” , bir kısmı da “Yol” alanında kalmaktadır.
Söz konusu uygulama imar planının Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu'nun 13.06.2011 tarih ve 2011/2 sayılı kararı ile onanan ve 04.01.2013 tarih . 2013/3 sayılı kararı ile de tadili yapılan Plan Lejantı ve Plan Hükümlerinin 3.5. maddesine göre: planda bu şekilde işaretlenerek konut kullanımına ayrılmış ancak yapı yapılmamış yerlerde, 2960 sayılı Yasanın Geçici 4.Maddesi uyarınca yeşil alan statüsü uygulanır. Diğer hususlarda onanlı plan hükümlerine uyulacaktır. Söz konusu parselin imar işlem dosyasında yapı ruhsatı, yapı kullanım izin belgesi, numarataj krokisi,01.01.2013 tarihi öncesi ve sonrası tadilat mimari projesi ve tadilat yapı ruhsatı bulunmamaktadır. Denilmektedir.
ÖZELLİKLERİ : Satışa ilişkin dosyada mevcut,Bilirkişi Raporunda Taşınmaz;
A - nolu taşınmaz " Satışa konu 247 ada 2 yarsel sayılı ver. Çayır caddesi cepheli düz topografik yapıda dikdörtgen şekilli bir parseldir. Parsel üzerinde 11 kapı numaralı 45.00 m2 oturum alanlı 3 katlı bina bulunmaktadır. Zemin katı işyeri olarak kullanılan binanın 2 üst normal katı konut kullanımlıdır. Zemin kattaki dükkânın zemini seramik, tavanları alçı asma tavanlı gömme spot aydınlatmalı kartonpiyerli dekorasyonludur. İç tefrişi Turkcell bayisi olarak kullanıldığından tezgâh ve rafları işyerine yönelik yapılıdır. Üst kat konutların kapısı açılamadığından içi görülememiştir. Demir kapılı binanın oldukça dar dökme mozaik yapılı merpenleri olup her katta pencereleri PVC yapılı bir adet daire bulunmaktadır. Toplam da iki adet dairedir. Yapılan ölçümlerde ve edinilen bilgiler ışığında esasen bu daireler 50.00 m2 kendi parseli içinde kalmak kaydıyla 29,50 m2 si ise arka (sırt-sırta) bitişik parsel olan 8 sayılı parselde kalmak üzere birlikte 79,50 m2 yüzölçümlü olarak kullanılmaktadır.
B- nolu taşınmaz " Satışa konu 247 ada 8 parsel sayılı ver. Yukarıdaki 247 ada 2 parselin tam arka cephesine bitişik olan 247 ada 8 sayılı parsel ada sokak cephelidir. Üzerinde 14 kapı numaralı 24.00 m2 oturumlu zemin katında ki sundurmalı. PVC kasa ve pervazlı camlı vitrinli dükkân ile üst 2 normal katlı olmak üzere 3 katlı bina bulunmaktadır. Zemin katta ki dükkânlar ayn ayrı olmak üzere üst normal katlar 29.50 m2 olup arka cephesindeki 247 ada 2 sayılı parselde bulunan normal katlar ile birlikte kullanılmaktadır. Cephesi dairelere ait açık balkonludur. Zemin katında ki dükkân bitişik olan dava konusu taşınmazlardan 247 ada 2 parselin bir kısmını da içine alacak şekilde yapılıdır.
C- nolu taşınmaz " Satışa konu 1060 ada 23 yarsel sayılı ver; Söz konusu taşınmaz şekilsiz L şeklinde bir parsel olup eğimli topografik yapıdadır. Her ne kadar geniş cephesi çayır cadde cepheli olsa da aynı zaman da bayır çıkmazından da hem yan hem arka kısmından cephe almaktadır. Parsel üzerinde 3 adet bina bulunmaktadır. Bu binalardan 2 kapı numaralı olan ve girişi bayır çıkmazından alan bina 3 katlıdır. 67,00 m2 oturum alanlı binanın 1. Nornıal Katı Azra kuaför olarak kullanılmakta, zemini laminart kaplamalı, duvar ve tavanları boyalı kısmen de kâğıt kaplamalı pencereleri ise ahşaptır. Kullanılan işyerine yönelik vasat dekorasyonludur. 67,00 m2 yüzölçümlüdür. Üst 2. Normal kat ise 73,00 m2 yüzölçümlüdür. Üst katlar Marmara denizi manzaralıdır. 67.00 m2 yüzölçümlü zemin katı ise kullanılan işe yönelik vasat dekorasyonlu işyeri olarak kullanılmaktadır. Yanında ki 6 kapı numaralı bina ise 2 katlı olup 97,00 m2 yüzölçümlüdür. Zemin katı 97,00 m2 yüzölçümlü Bahar lokantası olarak kullanılmaktadır. Üst kat ise 84,00 m2 yüzölçümlüdür. Üst kattan Marmara denizi manzaralıdır. Lokantaya özgü vasat dekorasyonlu olan yere arka cephesinde bitişik 8 kapı numaralı 3. Bina ise iki katlı olup 100,00 m2 yüzölçümlüdür.
D- nolu taşınmaz " Satışa konu 1060 ada 24 parsel sayılı yer ; Bayır çıkmazı sokak cepheli olan bina 2 nolu bina ile kendi boş aralığından girişlidir. Eğimli topografik yapıda yamuk şekilli bir parsel olup üzerinde 6 kapı numaralı tek katlı oldukça harap çatısı briket duvarla yükseltilmiş yıkıntıları da olan bina bulunmakta ve 40.00 m2 yüzölçümlüdür.
E-nolu taşınmaz " Satışa konu 1060 ada 19 parsel sayılı ver ;Bayır çıkmazı sokak cepheli olan taşınmaz bayır çıkmazı ile ulaşılabilen oldukça eğimli çayır caddesine doğru şekilsiz bir yapıya sahiptir, üzerinde herhangi bir yapı-bina olmamakla ağaç, ağaççık, sarmaşık yabani ot ile kaplı doğal ortamlıdır. Bayır çıkmazı olan üst kotundan Marmara Denizi manzaralıdır.Yukarıda ki taşınmazlar birbirine çok yakın olmakla aynı cadde çayır cadde cephelidir. Marmara denizi sahiline ortalama 70,00 mt mesafesinde olup her ne kadar kapdan açılmayan bazı taşınmazlara girilir emiş olsada binaların 40-45 yıl üzeri yapılı oldukça bakımsız oldukları. Köklü tadilat ve onarım görmediği, ihtiyaca göre zaman zaman tadilatlar yapılarak baz: imalatların değiştirildiği. Zemin katlan işyeri olarak kullanıldığından işyerine özgü vasat dekorasyonlarının yapıldığı anlaşılmakla tüm yapıların 3. Sınıf A yapı grubunda oldukları görülmüştür. İstinye Cadde bağlantılı çayır cadde cephesinde olan taşınmazların deniz manzarası, bulundukları konumlanın Sarıyer- İstinye'nin ticaretin yoğunlukla yaşanan merkezinde, İstinye şehir hatları ve ido seferlerinin olduğu iskeleye yürüme mesafesinde, Emirgan korusuna 240.000 mt yukanda Koç Üniversitesi İstinye kampüsüne 450,00 mt, 2. Köprü ile 3. Köprü arasında Fatih Sultan Mehm köprüsü 0-2 bağlantı karayoluna 2,50 km, 3. Köprü 0-6 bağlantı karayoluna 10,97 km. Maslak mevkisine ise 3.40 km kuş uçuşu mesafesinde Boğaz manzarası ve çevresinde ki tarihi yalıları, koruları ve binaları dolayısıyla yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği, çoğunlukla ziyaret ettiği Belediye hizmetlerinden yararlanan, alt ve üst yapı sistemi tam, elektrik, suyu, doğalgazı bağlı, ulaşım ve alışveriş sorunu olmayan, sosyo ekonomik seviyesi yüksek ancak otopark sorunlu bir bölge de kaldığı görülmüştür. Denilmektedir.
GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : Dosyada mevcutBilirkişi Raporuna göre;
A -Harfi ile gösterilen 2 parsel sayılı taşınmaz 1.400,000,00 TLKDV oranı %18'dir.
B -Harfi ile gösterilen 8 Parsel sayılı taşınmaz 850.000,00 TL. KDV oranı %18 dir.
C -Harfi ile gösterilen 23 parsel sayılı taşınmaz 7.000.000,00 TLKDV oranı %18'dir.
D -Harfi ile gösterilen 24 parsel sayılı taşınmaz 720.000,00TL. KDV oranı %18 dir.
E -Harfi ile gösterilen 19 parsel sayılı taşınmaz 12.000.000,00 TLKDV oranı %18'dir.
SATIŞ ŞARTLARI : 1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazın
A -Harfli Taşınmaz04/11/2019 PAZARTESİGÜNÜ saat 10.00.’dan- 10.05’ e kadar,
B -Harfli Taşınmaz 04/11/2019 PAZARTESİGÜNÜ saat 10.20.’dan- 10.25’ e kadar,
C -Harfli Taşınmaz04/11/2019 PAZARTESİGÜNÜ saat 10.40' dan -10.45' e kadar,
D -Harfli Taşınmaz04/11/2019 PAZARTESİGÜNÜ saat 11.00.’dan- 11.05’ e kadar,
E -Harfli Taşınmaz04/11/2019 PAZARTESİGÜNÜ saat 11.20' dan -11.25' e kadar,
İstanbul Adalet Sarayında B Blok 3. Katta bulunan B2-325 nolu Duruşma Salonu - ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 04.12.2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.
Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulmasıve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 04.12.2019 tarihindenönceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek tekliflermalın muhammenkıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler içinAdalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1051660) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2018/59 Satış DosyaNumarasının belirtilmesi gerekmektedir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yineteminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabınayapılacaktır.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. AB-C-D-E Harfli Taşınmaz için %18 KDV, ‰ 5,69 D.V.,‰ 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. YukarıdaDellaliye, TapuSatım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerindeyasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleribedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilantapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.
6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,
AyrıcaYabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.
Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/59 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.10/09/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.