19 / 08 / 2022

Satılan dükkandaki kiracının hakları!

Satılan dükkandaki kiracının hakları!

Gayrimenkul mevzuatına göre mal sahibi kiraya verdiği taşınmazını isterse daha sonra satabiliyor. Bu durum karşısında bazı hakları bulunuyor. Peki, satılan dükkandaki kiracının hakları nelerdir?Satılan dükkandaki kiracının hakları!

Gayrimenkul mevzuatına göre, kiraya konu olan bir taşınmaz malın alım satım işlemleri kısıtlanmıyor. Mal sahibi kiraya verdiği taşınmazını isterse daha sonra satabiliyor.


Bu durum kiracı açısından mağduriyet yaşanmasına neden olsa da kiracıların bazı hakları bulunuyor. Satılan taşınmazdaki kiracının sahip olduğu haklar ile yeni malikin hakları Borçlar Kanunu'nda açıklanıyor.


Satılan dükkanda kiracı hakları

Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir.


Kiralananı sonradan edinen kişi, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir.


Bu süreler içerisinde herhangi bir fesih bildirimi gelmemesi durumunda kiracının sözleşmesi aynı şartlarda devam etmiş oluyor.Emlak vergisini ev sahibi mi kiracı mı öder?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com