Seba Gündoğan Turizm Anonim Şirketi kuruldu!

Seba Gündoğan Turizm Anonim Şirketi kuruldu!

Seba Gündoğan Turizm Anonim Şirketi 6 Şubat 2015'te, 5 milyon sermaye ile Sarıyer İstinye Mahallesi 'nde, Ali Engin Keçeli Yönetim Kurulu Başkanlığı 'nda kuruldu.


Seba Gündoğan Turizm Anonim Şirketi 5 milyon sermaye ile, 6 Şubat 2015'te Ali Engin Keçeli Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda kuruldu.


Seba Gündoğan Turizm Anonim Şirketi iş konusu;Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: 1-Her türlü Turisik Tesisler ,Otel,motel,pansiyon,tatil köyü,kamping,dinlenme evleri,ören yerleri,plaj,termal istasyonları gibi konaklama,dinlenme,gezme ,eğlenme yerleri ile her türlü turistik tesisler işletmek,kiralamak,kiraya vermek,satın almak,satmak ve bununla ilgili olarak her türlü alt yapı ve üst yapılarını hazırlamak. 2-Turizmle ilgili faaliyetlerde bulunmak için kara,hava ve deniz taşımacılığı yapmak,yurt içi ve yurt dışı seyahat acentelikleri ve irtibat büroları açmak,işletmek,kiralamak,kiraya vermek ve bu işlerle ilgili her türlü danışmanlık hizmetlerinde bulunmak. 3-Kar amacıyla yerli ve yabancı turistlere,ulaştırma,konaklama,gezi,spor ve eğlence imkanları sağlamak,onlara turizmle ilgili bilgiler vermek bu konuya ilişkin tüm hizmetleri yapmak. 4-Konusu ile ilgili karayolu ,denizyolu ve havayolu ile yolcu ve yük taşımacılığı yapmak,bunlar için gerekli olan uçak,gemi,yat,tekne ,otobüs,midibüs,motor,motosiklet,bisiklet gibi kara,hava ve deniz motorlu araçları satın almak,satmak,kiralamak,kiraya vermek. 5-Turizm ve seyahat acenteliği yapmak,başkalarından kiralamak,kiraya vermek,almak ve satmak. 6-Turistik amaçlarla yurt içi ve yurt dışı moda,defile,müzik ve folklorla ilgili organizasyonlara fuar ve panayırlara  katılmak.   7-Turizm amaçlı yat-kotra ile tüm hava,kara ,deniz araçlarını satın almak,kiralamak ve kiraya vermek.Kara ,hava ve deniz vasıtalarının yurt içi ve yurt dışı bilet satışını yapmak,acentelik almak acentelik vermek. 8-Personel taşıma hizmetleri yapmak. 9-Yat turizmi yapmak,ayrıca her türlü gemilerin,yatların,teknelerin,ihracatını,ithalatını,alımını, satımını ve bunlarla ilgili her türlü yedek parça,tekne ve motor aksamlarının alet ve edavatlarının ihracatını,ithalatını toptan ve perakende ticaretini ve pazarlamasını yapmak. 10-Hava,kara ,deniz vasıtaları ile turizm amaçlı yurtiçi yurt dışı turlar ve geziler düzenlemek,bu konuyla ilgili olarak yurt içindeki ve yurt dışındaki işletmeler ile işbirliği yapmak,acentelik almak,acentelik vermek,yurt dışına turist götürmek ve bu konularla ilgili tüm faaliyetleri yerine getirmek. 11-Turizm amaçlı su sporları işletmeciliği yapmak. 12-Turizm faaliyetleri ile ilgili resmi ve özel kuruluşların açtığı ihalelere katılmak. 13-Turistik tesisler kurmak ,kiralamak,satın almak,işletmek,ortak olmak,acentelik yapmak. 14-Turizm amaçlı şoförlü ve şoförsüz oto kiralama (Rent A Car ) ,yat kiralama (Rent a Yacth) ve uçak kiralama işletmeciliği hizmetleri vermek. 15-Konusu ile ilgili her türlü makinelerinin elektrik-elektronik malzemelerinin ve bunların yedek parça ve aksamlarının alımını,satımını,ithalatını ,ihracatını ,toptan ve perakende ticaretini yapmak. 16-Şirket konusu ile ilgili Reek-Sport ve transit ticaret yapabilir,mümessillik ve temsilcilikler alabilir veya verebilir,bayilik ve başbayilikler verebilir,mağazalar ,ofisler alabilir,satabilir,konusu ile ilgili teşhir ve satış yerleri açabilir. 17-Şirket için lüzum gösteren taşıtları (Gemiler dahil) alabilir,devir edebilir,bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunabilir. 18-Şirket konuları ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında mümessillik ,distrübütörlük yapabilir,fabrika, ardiye özel antrepo,özel depo işletmeciliği yapabilir,ihalelere iştirak edebilir,konusu ile ilgili olarak fuarlara ve organizasyonlara iştirak edebilir. 19-Şirket konuları ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurabilir,kurulmuş şirketlere iştirak edebilir. 20-Şirket konularına giren malların depolanması,nakli,tevzii için gerekli her türlü tesisat,teçhizat,vasıta,arazi ve bina satın alabilir,satabilir veya başkalarından kiralayabilir,kiraya verebilir,şirket mallarının teşhiri için satış yerleri açabilir. 21-Şirket konuları ile ilgili ve bu faaliyetleri için faydalı know-how,izin,ruhsatname,ihtira beratları, lisans,imtiyaz,marka ve emsali gibi hakları istihsal ve iktisap edebilir veya üçüncü şahıslara kısmen ya da tamamen kiralayabilir,devir edebilir,başkalarına ait olanların devrini alabilir. 22-Şirket ihtiyacı için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumları yerli ve yabancı işletmelerden temin edebilir.Bunlar için  gerekli her türlü tasarruflarda bulunabilir. 23-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir.Gerektiğinde şahıs ve ayni haklar leh ve aleyhinde 3.şahıslar dahil ipotekler,satış vaadi,sözleşmeleri tesis ve akdedebilir,gerektiğinde bunları fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Maliki bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri gerek kendi borçları için,gerekse üçüncü gerçek ve tüzel kişilerin borçları için ipotek edebilir,kefalet olarak ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler


Seba Gündoğan Turizm Anonim Şirketi adres: Sarıyer, İstinye Mahallesi, Darüşşafaka Caddesi 45/Z01