Sebepsiz zenginleşme davası hangi hallerde açılabilir?

Sebepsiz zenginleşme davası hangi hallerde açılabilir? Sebepsiz zenginleşme davası hangi hallerde açılabilir?

Borçlar Kanunu gereğince, haklı bir sebep olmaksızın, bir başkasının malvarlığından veya emeğinden zenginleşen, bu zenginleşmeyi geri vermekle yükümlü oluyor. Peki, sebepsiz zenginleşme davası hangi hallerde açılabilir?


Sebepsiz zenginleşme davası hangi hallerde açılabilir?

Borçlar Kanunu gereğince, haklı bir sebep olmaksızın, bir başkasının malvarlığından veya emeğinden zenginleşen, bu zenginleşmeyi geri vermekle yükümlü oluyor.


Karşı tarafa sebepsiz zenginleşme nedeniyle alacak davası açılabiliyor. Dava için bir dilekçe ile Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat edilebiliyor.


Sebepsiz zenginleşmeden doğan istem hakkı, hak sahibinin geri isteme hakkı olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde zenginleşmenin gerçekleştiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar.


Zenginleşme, zenginleşenin bir alacak hakkı kazanması suretiyle gerçekleşmişse diğer taraf, istem hakkı zamanaşımına uğramış olsa bile, her zaman bu borcunu ifadan kaçınabilir. Peki, sebepsiz zenginleşme davası hangi hallerde açılabilir?


Sebepsiz zenginleşmeyi geri verme yükümlülüğü, özellikle zenginleşmenin geçerli olmayan veya gerçekleşmemiş ya da sona ermiş bir sebebe dayanması durumunda doğmuş olur.


Zenginleşenin yükümlülüğü

Sebepsiz zenginleşen, zenginleşmenin geri istenmesi sırasında elinden çıkmış olduğunu ispat ettiği kısmın dışında kalanı geri vermekle yükümlüdür.


Zenginleşen, zenginleşmeyi iyiniyetli olmaksızın elden çıkarmışsa veya elden çıkarırken ileride geri vermek zorunda kalabileceğini hesaba katması gerekiyorsa, zenginleşmenin tamamını geri vermekle yükümlüdür.


Giderleri isteme hakkı

Zenginleşen iyiniyetli ise, yaptığı zorunlu ve yararlı giderleri, geri verme isteminde bulunandan isteyebilir.


Zenginleşen iyiniyetli değilse, zorunlu giderlerinin ve yararlı giderlerinden sadece geri verme zamanında mevcut olan değer artışının ödenmesini isteyebilir.


Zenginleşen, iyiniyetli olup olmadığına bakılmaksızın, diğer giderlerinin ödenmesini isteyemez. Ancak, kendisine karşılık önerilmezse, o şey ile birleştirdiği ve zararsızca ayrılması mümkün bulunan eklemeleri geri vermeden önce ayırıp alabilir.


Sebepsiz zenginleşme dava dilekçesi örneği!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com