17 / 08 / 2022

Servet GYO'dan mali tablolarda zarar açıklaması! 

Servet GYO'dan mali tablolarda zarar açıklaması! 

Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 1 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021 dönemi mali tablolarına ilişkin açıklama yaptı. Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 1 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021 dönemi mali tablolarına ilişkin açıklama yaptı. 

Servet GYO'nun iştiraki OSWE Real Estate GMBH (Oswe) 84.485.479 TL faaliyet karı elde etti. Servet GYO'nun faaliyetlerinden 84.485.479 TL kar elde etmesine rağmen şirketin gelir tablosunda Net Dönem Zararının 7.972.879 TL olmasının asıl nedeni kendi iştirakine olan borcundan kaynaklanan kur değerlemelerinin olumsuz etkisi olmuştur. 

Servet GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimiz, iştiraki OSWE Real Estate GMBH (Oswe) ile konsolide hazırlanan 30.06.2021 Tarihli Gelir Tablosu'na göre 84.485.479 TL faaliyet karı elde etmiştir. Ancak aynı dönem içerisinde kendi iştiraki Oswe'den almış olduğu 115.873.483 EUR tutarındaki borç için dönem sonunda 84.275.400 TL kur farkı gideri hesaplanmış ve dolayısıyla 7.972.879 TL "Dönem Net Zararı" gerçekleşmiştir.

Şirketimiz, Oswe'den temin ettiği göreceli olarak daha avantajlı bu kaynakla hem tüm banka borçlarını kapatmış hem de yeni yatırımları için uygun finansman imkanına kavuşmuştur.

Dolayısıyla faaliyetlerinden 84.485.479 TL kar elde etmesine rağmen Şirketimizin gelir tablosunda Net Dönem Zararının 7.972.879 TL olmasının asıl nedeni kendi iştirakine olan borcundan kaynaklanan kur değerlemelerinin olumsuz etkisidir.
 
Diğer yandan, söz konusu gelir tablosunun devamındaki "Diğer Kapsamlı Gelir" kalemine bakıldığında aynı dönem için yabancı para çevriminden kaynaklanan 195.068.105 TL tutarındaki olumlu fark nedeniyle "Toplam Kapsamlı Gelirimiz" 174.715.018 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu olumlu fark Şirketimizin öz kaynaklarının aynı tutarda artmasına da neden olmuştur.

Yatırımcılarımızın bilgi ve dikkatine sunarız.