Seyşellerliler Türkiye'den ev alabilir mi?

Seyşellerliler Türkiye'den ev alabilir mi?

Seyşeller vatandaşları mütekabiliyet şartı olmadan Türkiye'den konut sahibi olabilir mi? Seyşellerliler Türkiye'den ev alabilir mi? Seyşellerliler Türkiye'den arsa alabilir mi? Seyşellerliler Türkiye'den işyeri alabilir mi?Seyşellerliler Türkiye'den ev alabilir mi?

Seyşeller, resmî adıyla Seyşeller Cumhuriyeti, Hint Okyanusu'ndaki 115'in üzerinde adadan oluşan ada ülkesi. Afrika'nın doğusunda, Madagaskar'ın ise kuzeydoğusunda yer almaktadır.


Seyşeller, mevkii itibariyle Hint Okyanusunda ve Madagaskarın 1200 km kadar kuzeydoğusunda ve Zengibar'ın yaklaşık 1600 km doğusundadır.


Peki, Seyşeller vatandaşları mütekabiliyet şartı olmadan Türkiye'den konut sahibi olabilir mi? Seyşellerliler Türkiye'den ev alabilir mi? Seyşellerliler Türkiye'den arsa alabilir mi? Seyşellerliler Türkiye'den işyeri alabilir mi?


Tapu Kanununda yer alan yabancıların Türkiye'den gayrimenkul edinimi ile ilgili hükümlerine göre yabancı uyruklu vatandaşlar Türkiye'den mütekabiliyet şartı olmadan gayrimenkul satın alabiliyor.


Türkiye'den ev satın almak isteyen Seyşellerlilerin aşağıdaki belgeleri temin ederek tapu dairesine gitmeleri gerekli.


Gerekli belgeler:

Yabancı uyruklu gerçek kişilerin taşınmaz edinimleri için ilgili tapu sicil müdürlüklerine başvurularında:


-Kimlik belgelerini veya pasaportlarını,


-Taşınmaz edinimleri ikamet iznine tabi yabancıların ilgili emniyet müdürlüklerinden verilen ikamet tezkerelerini,


-Yurt dışından verilen vekaletnameler esas alınarak vekaleten işlem yaptırmaları halinde, tercümeleriyle beraber vekaletnamelerin aslını veya onaylanmış bir örneğini beraberlerinde bulundurmaları gerekmektedir.