Şile'de 7.4 milyon TL'ye icradan satılık 2 gayrimenkul!

Şile'de 7.4 milyon TL'ye icradan satılık 2 gayrimenkul! Şile'de 7.4 milyon TL'ye icradan satılık 2 gayrimenkul!

İstanbul İli, Şile İlçesi Meşrutiyet Mahallesi ve Ahmetli Mahallesi'nde yer alan 2 adet gayrimenkul toplamda 7 milyon 413 bin 560 TL bedel ile icradan satışa sunuluyor.İstanbul İli, Şile İlçesi Meşrutiyet Mahallesi ve Ahmetli Mahallesi'nde yer alan 2 adet gayrimenkul toplamda 7 milyon 413 bin 560 TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı.

 

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
İstanbul İl, Şile İlçe, Meşrutiyet mahhallesi 14 nolu parsel, Şile şehir merkezinin güney yönünde,İstanbul-Şile ana asfalt yol(Bölünmüş Devlet Karayolunun) güney tarafında kalmaktadır.Parsel Şile merkeze 2.500m. mesafededir.Parsel üzerinde yapılan incelemede herhangi bir yapı ve tesis ile alt yapı bulunmamaktadır.Yabani olarak yetişmiş kısa boylu otçul bitkiler ile,ekonomik değerde ekili ağaç vardır.Killi-tınlı tarım yapmaya uygun Mahalinde yapılan incelemede,14 nolu parsel güneyden kuzeye,ana yol tarafına doğru yaklaşık %5-6 eğimlidir.Parsel mevcutta imar uygulama alalında bulunması sebebi ile,uzak parsellerde iskan edilen özellikle site halinde yapılaşmalar vardır.Yapılar konut kullanımına uygun projelerdir.Ancak Karayolu çalışmalarından dolayı geçici imar uygulamasına kapatılmıştır.Parselin bulunduğu yerde imar yolları açılmamış durumdadır.Parsel tapu kayıtlarında tarla vasıflı olduğu görülmüş olup,mahallinde,parsel deniz görür konumda,yapılaşmaya uygun arazi özelliklerinde,civar parsellerde imar uygulaması yapılmış,planların yürürlüğe girmesi durumunda yapılaşmaya uygun konumdadır.Parselin bulunduğu bölgede alt yapı çalışmaları tamamlanmamıştır.Elektrik,doğalgaz ve kanalizasyon içme suyu alt yapı şebeke çalışmaları tamamlanmamış durumdadır.Bölge deniz manzaralı konumu,ana yola yakın konumu,bölgeye ve Şilede yapılan yatırımlar,sosyal donatı alanların gelişme faktörleri,yakın bölgede yeni Şile Devlet Hastanesi projesi başlayacak olması, bölgeye olan yatırımların ve arz talep faktörlerinin fazlalaştığı alanda kalmaktadır.Parsel tarlavasıflı olduğu halde,talebin yoğun olduğu,uzak parsellerde devam eden eski imar plan şartlarına göre inşaatı devam eden parsellerde kat karşılığı uygulamalarının yapılmakta olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz üzerinde 2 adet söğüt ağacı vardır ve toplam değeri 60,00 TL'dir.

 

Kıymeti : 3.290.060,00 TL
1. Satış Günü : 04/01/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 30/01/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : ŞİLE KAYMAKAMLIK BİNASI BODRUM KAT ÇAY OCAĞI ÖNÜ 

 

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
İstanbul İl, Şile İlçe, 1917 Parsel, AHMETLİ Mahallesinde yapılan incelemede, 1917 nolu parsel güneyden kuzeye,ana yol tarafına doğru yaklaşık %5-6 eğimlidir.Parsel mevcutta imar uygulama alalında bulunması sebebi ile,uzak parsellerde iskan edilen özellikle site halinde yapılaşmalar vardır.Yapılar konut kullanımına uygun projelerdir.Ancak Karayolu çalışmalarından dolayı geçici imar uygulamasına kapatılmıştır.Parselin bulunduğu yerde imar yolları açılmamış durumdadır.Parsel tapu kayıtlarında tarla vasıflı olduğu görülmüş olup killi-tınlı tarım yapmaya uygun parsel özelliğindedir, mahallinde,parsel deniz görür konumda,yapılaşmaya uygun arazi özelliklerinde,civar parsellerde imar uygulaması yapılmış,planların yürürlüğe girmesi durumunda yapılaşmaya uygun konumdadır. Parselin bulunduğu bölgede alt yapı çalışmaları tamamlanmamıştır.Elektrik,doğalgaz ve kanalizasyon içme suyu alt yapı şebeke çalışmaları tamamlanmamış durumdadır.Bölge deniz manzaralı konumu,ana yola göre konumu,bölgeye ve Şilede yapılan yatırımlar,sosyal donatı alanların gelişme faktörleri,yakın bölgede yeni Şile Devlet Hastanesi projesi başlayacak olması, bölgeye olan yatırımların ve arz talep faktörlerinin fazlalaştığı alanda kalmaktadır.Parsel tarlavasıflı olduğu halde,talebin yoğun olduğu,uzak parsellerde devam eden eski imar plan şartlarına göre inşaatı devam eden parsellerde kat karşılığı uygulamalarının yapılmakta olduğu tespit edilmiştir.

 

Kıymeti : 4.123.500,00 TL
1. Satış Günü : 04/01/2018 günü 10:25 - 10:30 arası
2. Satış Günü : 30/01/2018 günü 10:25 - 10:30 arası
Satış Yeri : ŞİLE KAYMAKAMLIK BİNASI BODRUM KAT ÇAY OCAĞI ÖNÜ

 

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- İİK 127 Md. Göre Satış İlanı Tebliği : Adresleri tapuda kayıtlı olmayan ( mübrez tapu kaydında belirtilen ) alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur, 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/166 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.20/11/2017