Çanakkale'de 22.4 milyon TL'ye icradan satılık 5 gayrimenkul!

Çanakkale'de 22.4 milyon TL'ye icradan satılık 5 gayrimenkul!


T.C. Çanakkale İcra Dairesi, Çanakkale ili, Sarıcaeli ve Kepez ilçesinde yer alan 5 gayrimenkulü 22 milyon 435 bin 627 TL'ye icradan satıyor...


T.C. Çanakkale İcra Dairesi tarafından, Çanakkale ili, Sarıcaeli ve Kepez ilçesinde yer alan 5 gayrimenkul 22 milyon 435 bin 627 TL'ye icradan satışa sunuldu. Gayrimenkullerin satış ihalesi 9 Şubat tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirilecek.

İlan metni:

T.C. ÇANAKKALE İCRA DAİRESİ 2019/7700 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çanakkale İl, Merkez İlçe, 144 Ada, 91 Parsel, SARICAELİ Mahalle/Köy, ÇEŞME ALTI Mevkii, Çanakkale İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün 08.10.2019 tarih ve 15542 sayılı yazısına göre taşınmaz; İl Genel Meclisi'nin 30.11.2013 tarih ve 118 sayılı kararı ile onaylanan 1 /1000 ölçekli mevzii imar planında 8önceki parsel no:1190) "TAKS:0.20-KAKS.0.40"Ayrık Nizam; h:6.50 mt (2 kat),imar yolundan 5 mt ,komşu parsellerden 3 mt, çekme mesafesine haiz yapılaşma koşullarında "Konut Alanı" içinde kaldığı belirtilmiştir. Aynı yazı içeriğinde ;bahse konu parselin onaylı mevzii imar planına uygun olarak imar uygulamasının tamamlanmadığı ve imar planındaki imar yollarının özel mülkiyete ait parseller ile sonlandığının tespit edildiği ve meri mevzii imar planında bahsi geçen şartlar doğrultusunda parsele yapı yapılabilmesi için imar uygulamasının mevcut imar planına göre düzenlenmesi ve imar yollarının devamlılığının oluşturularak erişilebilirliğinin sağlanması gerekti de açıklanmıştır. Rapora konu taşınmaz, mevki itibariyle, şehirde; yapılaşmanın çok yoğun olmadığı ;ancak son yıllarda, site tarzında, az katlı müstakil tarzda konutların inşa edilmeye başlandığı ayrıca yakın çevresinde yeni hizmete açılan Adliye Sarayı binası ile bazı diğer resmi kurum binalarının inşa edileceği bir bölgede yer almakta olup, taşınmaz topografik olarak yer yer eğimli ve panoramik olarak da şehir ve deniz manzaralıdır. Taşınmazın bulunduğu bölgede alt yapı çalışmaları henüz tamamlanmamış durumdadır. Taşınmazın ulaşım sorunu olmayıp özel araçlar ile ulaşımı kolay ve rahattır.
Adresi : Sarıcaeli Köyü, Çeşme Altı Mevkii- Merkez / ÇANAKKALE
Yüzölçümü : 20.850,44 m2
Kıymeti : 11.485.411,86 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmazın Tapu Kayıtlarının beyan şerhi hanesinde "06/02/2007 Tarihli Bakanlar Kurulu Kararına İstinaden Yabancı Gerçek Kişilere ve Tüzel Kişilere Satılamaz. Sınırlı ve Ayni Hak Tesis Edilemez.-2565 Sayılı Kanunun 28. Maddesi Gereği Belirtilen Alan İçerisinde Kalmaktadır." şerhleri mevcut olup, ihale alıcısına bu şerhler birlikte tescil verilecektir.
1. Satış Günü : 09/02/2022 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 07/03/2022 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu -  İzmir  Yolu Üzeri Çanakkale Adalet Sarayı İhale Mezat Odası Oda No:AZ-026 MERKEZ / ÇANAKKALE

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çanakkale İl, Merkez İlçe, 144 Ada, 92 Parsel, SARICAELİ Mahalle/Köy, ÇEŞME ALTI Mevkii, Dosyada mevcut tapu kaydına göre taşınmaz alanı ;1.789,21 m2 olup niteliği arsadır. Keşif anında yapılan incelemede taşınmazın boş arsa halinde olduğu, ancak rapora konu taşınmazın hemen bitişiğindeki parsel üzerinde halen mevcut olan ve Çanakkale Belediyesine ait olduğu öğrenilen su deposunun 355,34 m2 lik bölümünün; rapora konu arsaya tecavüzlü olduğu; bilirkişi heyetimizde görev alan, kadastro fen elemanı, sn. Necdet Doğan tarafından belirlenmiştir. Dosyada mevcut; Çanakkale İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 08.10.2019 tarih ve 15542 sayılı yazısına göre taşınmaz; İl Genel Meclisi'nin 30.11.2013 tarih ve 118 sayılı kararı ile onaylanan 1 /1000 ölçekli mevzii imar planında 8önceki parsel no:1191) '?Belediye Hizmet Alanı?? içinde kaldığı belirtilmiştir. Aynı yazı içeriğinde ;bahse konu parselin onaylı mevzii imar planına uygun olarak imar uygulamasının tamamlanmadığı ve imar planındaki imar yollarının özel mülkiyete ait parseller ile sonlandığının tespit edildiği de açıklanmıştır. Rapora konu taşınmaz, mevki itibariyle, şehirde; yapılaşmanın çok yoğun olmadığı ;ancak son yıllarda, site tarzında, az katlı müstakil tarzda konutların inşa edilmeye başlandığı ayrıca yakın çevresinde yeni hizmete açılan Adliye Sarayı binası ile bazı diğer resmi kurum binalarının inşa edileceği bir bölgede yer almakta olup, taşınmaz topoğrafik olarak yer yer eğimli ve panoramik olarak da şehir ve deniz manzaralıdır. Taşınmazın bulunduğu bölgede alt yapı çalışmaları henüz tamamlanmamış durumdadır. Taşınmazın ulaşım sorunu olmayıp özel araçlar ile ulaşımı kolay ve rahattır.
Adresi : Sarıcaeli Köyü, Çeşme Altı Mevkii. Merkez / ÇANAKKALE
Yüzölçümü : 1.789,21 m2
Kıymeti : 682.325,85 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmazın Tapu Kayıtlarının beyan şerhi hanesinde "06/02/2007 Tarihli Bakanlar Kurulu Kararına İstinaden Yabancı Gerçek Kişilere ve Tüzel Kişilere Satılamaz. Sınırlı ve Ayni Hak Tesis Edilemez.-2565 Sayılı Kanunun 28. Maddesi Gereği Belirtilen Alan İçerisinde Kalmaktadır." şerhleri mevcut olup, ihale alıcısına bu şerhler birlikte tescil verilecektir.
1. Satış Günü : 09/02/2022 günü 10:20 - 10:25 arası
2. Satış Günü : 07/03/2022 günü 10:20 - 10:25 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - İzmir Yolu Üzeri Çanakkale Adalet Sarayı İhale Mezat Odası Oda No:AZ-026 MERKEZ / ÇANAKKALE

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çanakkale İl, Merkez İlçe, 144 Ada, 84 Parsel, SARICAELİ Mahalle/Köy, ÇEŞME ALTI Mevkii, Dosyada mevcut tapu kaydına göre taşınmaz alanı ; 8.226,00 m2 olup niteliği arsadır. Keşif anında yapılan incelemede taşınmazın boş arsa halinde olduğu belirlenmiştir. Dosyada mevcut; Çanakkale İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 08.10.2019 tarih ve 15542 sayılı yazısına göre taşınmaz; İl Genel Meclisi'nin 30.11.2013 tarih ve 118 sayılı kararı ile onaylanan 1 /1000 ölçekli mevzii imar planında 8önceki parsel no:1190) "TAKS:0.20-KAKS.0.40" Ayrık Nizam; h:6.50 mt (2 kat),imar yolundan 5 mt ,komşu parsellerden 3 mt, çekme mesafesine haiz yapılaşma koşullarında "Konut Alanı" içinde kaldığı belirtilmiştir. Aynı yazı içeriğinde ;bahse konu parselin onaylı mevzii imar planına uygun olarak imar uygulamasının tamamlanmadığı ve imar planındaki imar yollarının özel mülkiyete ait parseller ile sonlandığının tespit edildiği ve meri mevzii imar planında bahsi geçen şartlar doğrultusunda parsele yapı yapılabilmesi için imar uygulamasının mevcut imar planına göre düzenlenmesi ve imar yollarının devamlılığının oluşturularak erişilebilirliğinin sağlanması gerekti de açıklanmıştır. Rapora konu taşınmaz, mevki itibariyle, şehirde; yapılaşmanın çok yoğun olmadığı ;ancak son yıllarda, site tarzında, az katlı müstakil tarzda konutların inşa edilmeye başlandığı ayrıca yakın çevresinde yeni hizmete açılan Adliye Sarayı binası ile bazı diğer resmi kurum binalarının inşa edileceği bir bölgede yer almakta olup, taşınmaz topoğrafik olarak çok az eğimli ve panoramik olarak da şehir manzaralıdır. Taşınmazın bulunduğu bölgede alt yapı çalışmaları henüz tamamlanmamış durumdadır. Taşınmazın ulaşım sorunu olmayıp özel araçlar ile ulaşımı kolay ve rahattır.
Adresi : Sarıcaeli Köyü, Çeşme Altı Mevkii. Merkez / ÇANAKKALE
Yüzölçümü : 8.226,00 m2
Kıymeti : 4.854.406,78 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmazın Tapu Kayıtlarının beyan şerhi hanesinde "06/02/2007 Tarihli Bakanlar Kurulu Kararına İstinaden Yabancı Gerçek Kişilere ve Tüzel Kişilere Satılamaz. Sınırlı ve Ayni Hak Tesis Edilemez.-2565 Sayılı Kanunun 28. Maddesi Gereği Belirtilen Alan İçerisinde Kalmaktadır." şerhleri mevcut olup, ihale alıcısına bu şerhler birlikte tescil verilecektir.
1. Satış Günü : 09/02/2022 günü 10:40 - 10:45 arası
2. Satış Günü : 07/03/2022 günü 10:40 - 10:45 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - İzmir Yolu Üzeri Çanakkale Adalet Sarayı İhale Mezat Odası Oda No:AZ-026 MERKEZ / ÇANAKKALE

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çanakkale İl, Merkez İlçe, 145 Ada, 1 Parsel, SARICAELİ Mahalle/Köy, ÇEŞME ALTI Mevkii, Dosyada mevcut tapu kaydına göre taşınmaz alanı ; 8.417,59 m2 olup niteliği arsadır. Keşif anında yapılan incelemede taşınmazın boş arsa halinde olduğu belirlenmiştir. Dosyada mevcut; Çanakkale İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün 08.10.2019 tarih ve 15542 sayılı yazısına göre taşınmaz; İl Genel Meclisinin 30.11.2013 tarih ve 118 sayılı kararı ile onaylanan 1 /1000 ölçekli mevzii imar planında 8önceki parsel no:1190) "TAKS:0.20-KAKS.0.40" Ayrık Nizam; h:6.50 mt (2 kat),imar yolundan 5 mt ,komşu parsellerden 3 mt, çekme mesafesine haiz yapılaşma koşullarında "Konut Alanı" içinde kaldığı belirtilmiştir. Aynı yazı içeriğinde ;bahse konu parselin onaylı mevzii imar planına uygun olarak imar uygulamasının tamamlanmadığı ve imar planındaki imar yollarının özel mülkiyete ait parseller ile sonlandığının tespit edildiği ve meri mevzii imar planında bahsi geçen şartlar doğrultusunda parsele yapı yapılabilmesi için imar uygulamasının mevcut imar planına göre düzenlenmesi ve imar yollarının devamlılığının oluşturularak erişilebilirliğinin sağlanması gerekti de açıklanmıştır. Rapora konu taşınmaz, mevki itibariyle, şehirde; yapılaşmanın çok yoğun olmadığı ;ancak son yıllarda, site tarzında, az katlı müstakil tarzda konutların inşa edilmeye başlandığı ayrıca yakın çevresinde yeni hizmete açılan Adliye Sarayı binası ile bazı diğer resmi kurum binalarının inşa edileceği bir bölgede yer almakta olup, taşınmaz topoğrafik olarak çok eğimli ve panoramik olarak da doğa manzaralıdır. Taşınmazın bulunduğu bölgede alt yapı çalışmaları henüz tamamlanmamış durumdadır. Taşınmazın ulaşım sorunu olmayıp özel araçlar ile ulaşımı kolay ve rahattır. Taşınmaz üzerinde yer yer Çam ağaçları da bulunmaktadır.
Adresi : Sarıcaeli Köyü, Çeşme Altı Mevki Merkez / ÇANAKKALE
Yüzölçümü : 8.417,59 m2
Kıymeti : 4.993.485,59 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmazın Tapu Kayıtlarının beyan şerhi hanesinde "06/02/2007 Tarihli Bakanlar Kurulu Kararına İstinaden Yabancı Gerçek Kişilere ve Tüzel Kişilere Satılamaz. Sınırlı ve Ayni Hak Tesis Edilemez.-2565 Sayılı Kanunun 28. Maddesi Gereği Belirtilen Alan İçerisinde Kalmaktadır." şerhleri mevcut olup, ihale alıcısına bu şerhler birlikte tescil verilecektir.
1. Satış Günü : 09/02/2022 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 07/03/2022 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - İzmir Yolu Üzeri Çanakkale Adalet Sarayı İhale Mezat Odası Oda No:AZ-026 MERKEZ / ÇANAKKALE

5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çanakkale İl, Merkez İlçe, 307 Ada, 4 Parsel, KEPEZ Mahalle/Köy, ÇINARPARE Mevkii, -/1/-/21 Nolu Bağımsız Bölüm Onaylı mimari plana göre; davaya konu daire içinde;salon,mutfak,2 adet yatak odası, hol, banyo ile tuvalet salon önünde ve bir yatak odası önünde olmak üzere 2 adet de teras bulunmaktadır. Daire içinde taban kaplaması laminat parke ve karo seramik; pencere doğramaları pvc; daire kapısı çelik olup daire merkezi sistem kalorifer ile ısıtmalıdır. Daire alanı yaklaşık net ; 96,48 m2 (teraslar dahil)olarak hesaplanmıştır. Dairenin içinde yer aldığı apartman asansörlüdür. Dairenin içinde yer aldığı apartman ile rapora konu daire; yapımında kullanılan malzemeler itibariyle son derece kaliteli ve dekoratif olup, apartman bünyesinde kapalı yüzme havuzu; kapalı otopark ile bazı sosyal tesisleri de barındırmaktadır. Dosyada mevcut; Kepez Belediyesi'nin 12.09.2019 tarih ve 5338 sayılı yazsına göre taşınmaz arsası belde imar planında Blok Nizam 5 Katlı ;zemin kat ticari olmak üzere konut alanında kalmaktadır. Taşınmaz mevkii itibariyle; Çanakkale-İzmir Devlet Karayolu üzerinde Kepez beldesi sınırları dahilinde ve Çanakkale merkeze yaklaşık 5 km mesafede olup yakın çevresinde, zemin katlarında işyerleri olan apartmanlar ile konut siteleri; yürüme mesafelerinde bazı okullar; çok yakınında Dardanel Fabrikası ile karşısında  TOKİ  960 Konut Sitesi de yar almaktadır. Taşınmaz beldedeki tüm alt yapı hizmetlerinden yararlanır durumda olup ulaşımı son derece kolay ve rahattır.
Adresi : Boğazkent Mah., İncirli Sok., Miller Style Sitesi Apt. 1. Kat, 21 Nolu B.B. Kepez-Merkez / ÇANAKKALE
Yüzölçümü : 3.086,41 m2
Arsa Payı : 90/9300
Kıymeti : 420.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Taşınmazın Tapu Kayıtlarının beyan şerhi hanesinde "06/02/2007 Tarihli Bakanlar Kurulu Kararına İstinaden Yabancı Gerçek Kişilere ve Tüzel Kişilere Satılamaz. Sınırlı ve Ayni Hak Tesis Edilemez.-2565 Sayılı Kanunun 28. Maddesi Gereği Belirtilen Alan İçerisinde Kalmaktadır." şerhleri mevcut olup, ihale alıcısına bu şerhler birlikte tescil verilecektir.
1. Satış Günü : 09/02/2022 günü 11:20 - 11:25 arası
2. Satış Günü : 07/03/2022 günü 11:20 - 11:25 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - İzmir Yolu Üzeri Çanakkale Adalet Sarayı İhale Mezat Odası Oda No:AZ-026 MERKEZ / ÇANAKKALE

Çanakkale

SATIŞ ŞARTLARI :

1) Açık artırma yukarıda belirtilen yer, gün ve saatlerde açık artırma sureti ile yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, birinci artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda (esatis.uyap.gov.tr internet adresinde) teminat yatırılmak suretiyle teklif verilebilecektir. Yapılacak ihalelere elektronik ortamda verilen en yüksek teklif ile başlanılacaktır. Birinci artırmada hacizli malın takdir edilen değerinin % 50'si ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunacaktır. Birinci artırmada istekli bulunmadığı veya böyle bir bedelle alıcı çıkmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. İkinci artırmada da malın takdir edilen değerinin % 50'si, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamı, satış giderlerini (paraya çevirme ve paylaştırma masrafları dahil) geçmek şartı ile en çok artırana ihale olunacaktır. Bu artırmada da istekli bulunmadığı veya bu bedelle alıcı çıkmadığı takdirde satış talebi düşecektir.

2- a) Arttırmaya iştirak edeceklerin, malın tahmin edilen değerinin % 20'si oranında TL (Türk lirası) peşin para veya bu miktar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesinin 17/02/2021 tarih ve 2021/254 esas, 2021/244 karar sayılı kararı ve Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 05/04/2021 tarih ve 2021/3181 esas, 2021/4008 karar sayılı kararı ve İ.İ.K. 9. Maddesinde yer alan "İcra İflas Dairelerine yapılacak her türlü nakdi ödeme Adalet Bakanlığı tarafından uygun görülecek bankalarda İcra ve İflas Dairelerince açılan hesaba yapılır. hükmü gereğince, NAKİT TEMİNATIN BANKA HESABINA YATIRILMASI GEREKTİĞİNDEN hesaplanan teminat tutarının ihale saatinden önce Müdürlüğümüzün T. Vakıflar Bankası T.A.O. TR 680001500158007307616714 IBAN numaralı hesabına dosya numarası ve ihale katılımcısının adı soyadı ve T.C. Kimlik numarası yazılarak yatırılması ve yatırıldığına dair dekontun ibraz edilmesi ile ihaleye katılım sağlanabilecektir. Nakit teminat ile ihaleye katılım talepleri yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı kabul edilmeyecektir. Satış pesin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir.
b) İhale damga vergisi, KDV, tapu alım harcının yarısı ve giderleri ile teslim giderleri alıcıya aittir. Taşınmazın aynından doğan vergiler, tapu alım harcının yarısı ve giderleri ile tellaliye ücreti satış bedelinden ödenecektir.

3) Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydı ile, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile satış bedelini derhal veya verilen süre içerisinde ödemek zorundadırlar.

4) İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (* ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir) bu taşınmaz üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5) Satış bedeli hemen veya verilen süre içinde ödenmezse İİK'nun 133. maddesi uyarınca ihale feshedilecektir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumlu olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6) Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7) Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/7700 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

8) Satış ilanının belirtilen adreslerinde ilgililere tebliğ yapılamaması halinde iş bu ilanın tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine geçeceği hususu ilan olunur.