30 / 11 / 2023

Silivri Belediyesi'nden büyük fırsat: Konut imarlı 18 arsa satacak!

Silivri Belediyesi'nden büyük fırsat: Konut imarlı 18 arsa satacak!

İstanbul İli Silivri Belediye Başkanlığı, Silivri'de yer alan 18 adet arsa için satış ihalesi düzenliyor. Satışa çıkarılan arsaların alanları  300,09 metrekare ile 7 bin 885 metrekare arasında değişiyor.İstanbul İli Silivri Belediye Başkanlığı Silivri'de yer alan 18 adet arsayı satışa çıkardı. Satışa çıkarılan arsalar Çanta-Balaban, Çanta-Sancaktepe-Gümüşyaka, Kavaklı-Hürriyet, Kavaklı-İstiklal, Değirmenköy-Fevzipaşa'da yer alıyor. 

Konut alanı imarlı arsaların alanları  300,09 metrekare ile 7 bin 885 metrekare arasında değişiyor.

Söz konusu arsaların muhammen bedelleri 2 milyon 175 bin 652 TL ile 78 milyon 855 bin 400 TL arasında değişirken, geçici teminat bedelleri de 75 bin TL ile 2 milyon 365 bin 662 TL arasında değişiyor. 

Arsaların satış ihalesi 4 Ekim 2023 tarihinde Silivri Belediyesi Merkez Binası, Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek.

Silivri Belediyesi nden büyük fırsat: Konut imarlı 18 arsa satacak!

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
İstanbul İli Silivri Belediye Başkanlığından:

1 - Aşağıda tabloda bilgileri bulunan, mülkiyeti Silivri Belediyesi’ne ait toplam 18 (On Sekiz) adet taşınmazın, satış ihalesi, Belediye Encümeni tarafından, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca, Kapalı Teklif Usulüyle 04/10/2023 Çarşamba Günü Saat 11:00‘da, tabloda gösterilen Muhammen Bedeller üzerinden, Silivri Belediyesi Merkez Binası, Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
2 - İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BELGELER :
a) Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
b) İkametgah Belgesi.
c) Nüfus Sureti.
d) Tüzel kişiler için Türkiye’de tebligat adres beyanı,
e) Gerçek kişiler için, Noter Tasdikli İmza Sirküleri,
f) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri
g) Gerçek / tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneği ve imza sirküleri,
h) İstekli tüzel kişi ise Sanayi ve / veya Ticaret Odası Belgesi ile Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Noter Tasdikli sureti
ı) Taşınmaz için yatırılmış Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu.
j) İsteklilerin ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
k) Yukarıda b, c ,d, e şıklarında belirtilen belgeler ilan tarihinden sonra alınmış olacaktır.
l) İstekliler verecekleri fiyat tekliflerini yazı ve rakamla okunaklı ve anlaşılır bir şekilde belirteceklerdir. Tekliflerde kazıntı ve silinti olmayacaktır. Ayrıca şartnameyi kabul ve taahhüt ettiklerine dair imzalayarak iç zarfa koyacaklardır.
m) İhaleye katılacakların istenen belgeleri, şartnamenin 10. maddede belirtilen tarihlerde, mesai bitimine kadar, ayrı ayrı, hazırlayacakları kapalı zarf içerisinde, Alındı Belgesi karşılığı, Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
3- Kapalı teklif zarfları; istenilen belgeler ve fiyat teklifini içerir iç zarfı ile birlikte dış zarfın içine konulacaktır. Belgeler ve iç zarfın içine konulacağı dış zarfları; 03/10/2023 Salı Günü mesai bitimine kadar, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.
4- İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
5- Satış İhalesine ait şartname, taşınmazların tapu kayıtları ve imar durumları, ilan edildikten sonra her gün mesai saatleri içerisinde, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde görülebilir ve 500,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.

Vadeli mevduatta son dakika! Her ay tıkır tıkır 4 bin 330 TL getiri fırsatı!

Benzin, mazot ve LPG'de yeni zam ya da indirim var mı? Akaryakıt alacaklar hemen bu fiyatlara bakın!

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası konut ve araç kredilerinde ne olacak? Ekonomistler tüm detaylarıyla açıkladı!

Geri Dön