Silivri'de Fokus Tekstil Fabrikası icradan 4.1 milyon TL'ye!

Silivri'de Fokus Tekstil Fabrikası icradan 4.1 milyon TL'ye! Silivri'de Fokus Tekstil Fabrikası icradan 4.1 milyon TL'ye!

Silivri Seymen'de bulunan Fokus Tekstil Fabrikası, fabrikaya villası, 2 ev ve depo Silivri 1. İcra Dairesi tarafından 22 Haziran 2015 günü saat 10:00 ile 11:10 arası ihale ediliyor.

Silivri Seymen'de bulunan Fokus Tekstil Fabrikası, fabrikaya ait villa, 2 ev ve depo Silivri 1. İcra Dairesi tarafından 4 milyon 159 bin 478 TL'ye satışa çıkarılıyor.


Kıymeti: 4.159.478,50 TL


1 NO’LU TAŞINMAZIN


Özellikleri: İstanbul ili, Silivri ilçesi, Seymen Mahallesi, Köyaltı Mevkiinde kain; 1290 parsel sayılı, 7.250,00 m2 yüzölçümlü, “Tarla” vasfı ile ana taşınmaz 1290 Nolu Parsel : 7.250,00 m2 alanlı olup “Tarla” vasıflıdır. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Tarımsal Dışı Çalışma Alanda” kalmaktadır. Söz konusu parsel üzerinde, Fokus Tekstil Fabrika binası bulunmaktadır. Taşınmaz konum olarak, Seymen Mahallesi köy merkezinin 1 km güney doğusunda yer almaktadır. Yakın çevresinde ağırlıklı olarak tarımsal amaçlı kullanılan parseller bulunmaktadır. Parsel çevresi duvar ve tel çit ile sınırlandırılmıştır. Fabrika arkasında takribi 55,00 m2 bekçi evi ve 25,00 m2 su deposu bulunmaktadır. Parsel içi fabrika çevresi ön kısım ve batı cephesi zemini betonarmedir. Fabrika 2004 yılından önce yapılmıştır, idare Binası Kısmı: 584,00 m2 brüt alanlıdır. Zemin+1 Normal kattan ibarettir. Zemin kat; 271,00 m2,1. Normal kat ise ; 313,00 m2 brüt alanlıdır. İdare kısmı fabrika binası konturu içinde bulunmaktadır.


Fabrika Binası : 3.790,00 m2 dir. Zemin+1 Normal kattan ibarettir. Zemin kat; 1.895,00 m2 , 1. Normal kat ise ; 1.895,00 m2 brüt alanlıdır. Fabrika betonarme karkas sistem inşa edilmiştir. Fabrikanın kat tavan yükseklikleri 3,30 m’ dir. Yer döşemesi endüstriyel zemin betonudur. Duvarlar ve tavan plastik boyalıdır. İdare binası pencelereleri ve giriş kısmı alüminyum doğrama olup fabrika kısmı pencereleri PVC doğramadır. Fabrika kısmında demir doğrama kapı bulunmaktadır Yüzölçümü : 7,250,00 M2 imar Durumu


Silivri Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğünün 22.08.2014 tarih, 118726 sayılı yazısına göre; İstanbul ili, Silivri ilçesi, Seymen Mahallesi, 1291 ve 1292 parsel sayılı taşınmaz; 13.04.2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım imar Planında “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda” kalmaktadır. Plan notlarına göre; bu alanlarda meri 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlara ilişkin plan notu geçerlidir.” denilmektedir. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunun ilgili maddesi ile tarım arazileri 20.000 m2’ nin altında ifraz edilemez, hisselendirilemez, Hazine taşınmazlarının satış işlemleri hariç olmak üzere pay ve paydaş adedi arttırılamaz” şeklinde düzenlenmiştir. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2012 tarih ve 885 sayılı kararı ile 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı'nın Tarım Alanları ile ilgili genel hükümler bölümünde 20.000 m2 den küçük parsellere yapı yapılamayacağı belirtilmektedir. Buna göre 20.000 m2 den küçük parsellere imar durumu verilememektedir.


Seymen Mahallesi, 1292 parselin kadastral yola cephesi bulunmamaktadır. Kadastral yol bağlantısı sağlanmadan uygulama yapılamaktadır.


Seymen Mahallesi, 1290 parsel sayılı taşınmaz; 13.04.2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Tarımsal Dışı Çalışma Alanda” kalmaktadır. Plan notu gereği bu alanlar içinde tarım, hayvancılık, orman ürünlerinin ve su kaynaklarının işlendiği işlendiği, kurutulduğu, paketlendiği depolandığı ve bunun gibi işlemlerin yapılabildiği ve tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde kullanılan alet, makine tesisatların tamir edildiği atölyeler ve tesis alanlarıdır. Bu alanlarda Emsal: 0.25 ve kat yüksekliği 2 katı geçemez. Plan notlan ve plan örnekleri yazı ve eklerinde detaylı olarak sunulmuştur.


Kıymeti: 3.034.313,50 TL


KDV Oranı: %18


Kaydındaki Şerhler: SATIŞ DOSYASINDA MEVCUT


1.Satış Günü: 22/06/2015 günü 10:00 -10:10 arası


2.Satış Günü: 20/07/2015 günü 10:00 -10:10 arası


Satış Yeri: SİLİVRİ 1 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ SİLİVRİ/İSTANBUL - null null -null

2 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri: İstanbul ili, Silivri ilçesi, Seymen Mahallesi, Köyaltı Mevkiinde kain; 1291 parsel sayılı, 7.125,00 m2 yüzölçümlü, “Tarla” vasfı ile ana taşınmaz olarak kayıtlı gayrimenkulun tamamı 1291 Nolu Parsel: 7.125,00 m2 alanlı olup “Tarla” vasıflıdır. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda” kalmaktadır. Konum olarak, Seymen Mahallesi köy merkezinin 1 km güney doğusunda, Fokus Tekstil Fabrika binasına bitişik ve asfalta cepheli olarak yer almaktadır. Söz konusu parsel üzerinde, Zemin+Çatı katlı olarak inşa edilmiş bir villa bulunmaktadır. Villa zemin oturumu veranda hariç takribi 190,00 m2 dir. Villanın toplam brüt alanı takribi : 255,00 m2’ dir. Dış cephesi kısmen düz sıva üzeri boya, kısmen taş kaplamadır. Villa, iyi malzeme özelliklerine sahip olduğu görülmüştür. Halen kullanılmaktadır. Yakın çevresinde ağırlıklı olarak tarımsal amaçlı kullanılan parseller bulunmaktadır. Parsel, demir doğrama kontrplak ve sınır ağaçları ile çevrilmiştir. Su kuyusu bulunmaktadır. Bahçesi bakımlı haldedir.


Yüzölçümü : 7,125,00 M2 .


Silivri Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğünün 22.08.2014 tarih, 118726 sayılı yazısına göre; İstanbul ili, [ Silivri İlçesi, Seymen Mahallesi, 1291 ve 1292 parsel sayılı taşınmaz; 13.04.2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda” kalmaktadır. Plan notlarına göre; bu alanlarda meri 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlara ilişkin plan notu geçerlidir.” denilmektedir. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunun ilgili maddesi ile tarım arazileri 20.000 m2’ nin altında ifraz edilemez, hisselendirilemez, Hazine taşınmazlarının satış işlemleri hariç olmak üzere pay ve paydaş adedi arttırılamaz” şeklinde düzenlenmiştir.'Ayrıca İstanbul Büyükşehîr Belediye Meclisinin 13.04.2012 tarih Ve 885'sayTTi kararı ile 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nın Tarım Alanları ile ilgili genel hükümler bölümünde 20.000 2 den küçük parsellere yapı yapılamayacağı belirtilmektedir. Buna göre 20.000 m2 den küçük parsellere imar e m emektedir.


Seymen parselin kadastral yola cephesi bulunmamaktadır. Kadastral yol bağlantısı sağlanmadan uygulama yapılamak


Seymen Mahallesi, 1290 parsel sayılı taşınmaz; 13.04.2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Tarımsal Dışı Çalışma Alanda” kalmaktadır. Plan notu gereği bu alanlar içinde tarım, hayvancılık, orman ürünlerinin ve su kaynaklarının işlendiği işlendiği, kurutulduğu, paketlendiği depolandığı ve bunun gibi işlemlerin yapılabilabildiği ve tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde kullanılan alet, makine tesisatların tamir edildiği atölyeler ve tesis alanlarıdır. Bu alanlarda Emsal: 0.25 ve kat yüksekliği 2 katı geçemez. Plan notları ve plan örnekleri yazı ve eklerinde detaylı olarak sunulmuştur.


Kıymeti: 729.502,50 TL


KDV Oranı: %18


Kaydındaki Şerhler: SATIŞ DOSYASINDA MEVCUT


1.Satış Günü: 22/06/2015 günü  10:30-10:40 arası


2.Satış Günü: 20/07/2015 günü 10:30-10:40 arası


Satış Yeri : SİLİVRİ 1 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ SİLİVRİ/İSTANBUL - null null - null
3 NO’LU TAŞINMAZIN


Özellikleri: İstanbul Silivri İ çesi. Seymen Maha esi. Köyaltı Mevkiinde kain; 1292 parsel sayılı,


6.000. 00 m2 yüzölçümlü. Taria" vasfı ı e ana taşınmaz olarak kayıtlı gayrimenkulün tamamı 1292 Nolu Parsel : 6.000.00 m2 alanlı olup “Tarla" vasıflıdır. 1/5000 ölçekli Nazım imar Planında “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda” kalmaktadır. Taşınmaz konum olarak, Seymen Mahallesi köy merkezinin 1 km güney doğusunda, Fokus Tekstil Fabrika binasının arka kısmında yer almaktadır. 1292 parselin kadastral yola cephesi bulunmamaktadır. Kadastral yol bağlantısı sağlanmadan uygulama yapılamaktadır. Girişi, asfalta cepheli diğer konu 1291 nolu parsel üzerinden sağlanmaktadır. Parsel üzerinde 68 m2 alanlı ve 92 m2 alanlı tek katlı olarak, yığma yapı tarzında inşa edilmiş uzun süredir kullanılmamış bakımsız halde 2 ev ve deposu bulunmaktadır. Yapılar toplam 160,00 m2 brüt alanlıdır. Parselde ayrıca sundurma kümesler mevcuttur. Parsel yakın çevresinde ağırlıklı olarak tarımsal amaçlı kullanılan parseller bulunmaktadır. Parsel, demir doğrama kontrplak ve sınır ağaçları ile çevrilmiştir, içerisinde muhtelif miktarda meyve ağaçları bulunmaktadır.


Yüzölçümü : 6,000,00 M2 imar Durumu


Silivri Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğünün 22.08.2014 tarih, 118726 sayılı yazısına göre; İstanbul İli, Silivri İlçesi, Seymen Mahallesi, 1291 ve 1292 parsel sayılı taşınmaz; 13.04.2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım imar Planında “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda” kalmaktadır. Plan notlarına göre; bu alanlarda meri 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlara ilişkin plan notu geçerlidir.” denilmektedir. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunun ilgili maddesi ile tarım arazileri 20.000 m2’ nin altında ifraz edilemez, hisselendirilemez, Hazine taşınmazlarının satış işlemleri hariç olmak üzere pay ve paydaş adedi arttırılamaz” şeklinde düzenlenmiştir. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2012 tarih ve 885 sayılı kararı ile 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı'nın Tarım Alanları ile ilgili genel hükümler bölümünde 20.000 m2 den küçük parsellere yapı yapılamayacağı belirtilmektedir. Buna göre 20.000 m2 den küçük parsellere imar durumu verilememektedir.


Seymen Mahallesi, 1292 parselin kadastral yola cephesi bulunmamaktadır. Kadastral yol bağlantısı sağlanmadan uygulama yapılamaktadır.


Seymen Mahallesi, 1290 parsel sayılı taşınmaz; 13.04.2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Tarımsal Dışı Çalışma Alanda” kalmaktadır. Plan notu gereği bu alanlar içinde tarım, hayvancılık, orman ürünlerinin ve su kaynaklarının işlendiği işlendiği, kurutulduğu, paketlendiği depolandığı ve bunun gibi işlemlerin yapılabildiği ve tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde kullanılan alet, makine tesisatların tamir edildiği atölyeler ve tesis alanlarıdır. Bu alanlarda Emsal: 0.25 ve kat yüksekliği 2 katı geçemez. Plan notları ve plan örnekleri yazı ve eklerinde detaylı olarak sunulmuştur.


Kıymeti: 386.662,50 TL


KDV Oranı: %18


Kaydındaki Şerhler: SATIŞ DOSYASINDA MEVCUT


1.Satış Günü: 22/06/2015 günü 11:00-11:10 arası


2.Satıp Günü: 20/07/2015 günü 11:00-11:10 arası


Satış Yeri: SİLİVRİ 1 İCRA MÜDÜRLÜ KALEMİ SİLİVRİ/İSTANBUL - null null- null