08 / 08 / 2022

Silivri'de icradan 8.5 milyon TL'ye satılık depo binası!

Silivri'de icradan 8.5 milyon TL'ye satılık depo binası!

Silivri 2. İcra Dairesi; Silivri İlçesi, Alipaşa Mahallesi, Necati Kartal Sokağı'ndaki depo binasını satışa çıkarıyor. Toplam bedeli 8 milyon 513 bin 301 TL olarak belirlendi.
Silivri 2. İcra Dairesi; Silivri İlçesi, Alipaşa Mahallesi, Necati Kartal Sokağı'ndaki depo binasını satışa çıkarıyor. Toplam bedeli 8 milyon 513 bin 301 TL olarak belirlendi. 


İhalesi; 30 Aralık 2014 tarihinde saat 11:00- 11:10 arasında Silivri 2. İcra Müdürlüğü Kalemi'nde açık artırma sureti ile yapılacak. İhale ilanı:


GM.SATIŞ 

2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ - Evrak No: 2014/587 T


T.C. SİLİVRİ 2. İCRA DAİRESİ


2014/587 TLMT.


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:


1 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri :İstanbul ili, Silivri İlçesi, Alipaşa Mahallesi, Necati Kartal Sokağına cepheli olarak kain, 336 ada, 2 no ile kayıtlı "Arsa" niteliğindeki parsel ve üzerinde mevcut depo binasının tamam'ıdır.


Ana Gayrimenkul : Söz konusu parsel üzerinde, girişi mevcutta Fatih Sultan Mehmet Caddesinden sağlanan imarda Necati Kartal Sokağına cepheli depo binası bulunmaktadır. Taşınmaz konum olarak, D-100 Karayolu boyunca Tekirdağ'a doğru 3 km ilerleyince, Ali Paşa Sinekli Kavşağını geçince sağ tarafta ve Maxi AVM' nin arasında ve Yeni Küçük Sanayi Sitesinin hemen batısında bulunmaktadır. Taşınmaz D-100 Karayoluna 450 m mesafede olup toplu taşıma araçları ile ulaşım buradan rahatlıkla yapılmaktadır. Parselin mevcut girişi olan güney kısmının fabrika önü zemini betonarmedir. Parselin depo binası çevresi dışında büyük bir kısmı tabi toprak ve bitki örtüsü ile kaplı haldedir. Topoğrafık yapı olarak ta fabrika kısmı düz, diğer kısımlar ufak tepecikler halinde engebeli bir yapıya sahiptir.


Depo Binası : mevcutta 853,00 m2 brüt alanlıdır. Depo B.A.K. sistem inşa edilmiştir. Takribi 18 yıllıktır. Tavan çelik konstrüksiyon üzeri sandviç panel ile kaplanmıştır. Yer döşemesi betonerme haldedir. Fabrika kısmı saçak yüksekliği 6,50 m' dir. Giriş kısmında demir kapı bulunmaktadır. Standart malzeme özelliklerine sahip olup kullanılmadığından bakımsız haldedir. Silivri Belediyesinde, 6063 eski parsel numaralı asma katlı olarak toplamda 1.260 m2 alan için alınmış Yapı Ruhsatı ve Projesi incelenmiştir.


GAYRİ MENKULÜN KIYMETİ


Bulunduğu mevkii, imarı, yüzölçümü, halihazır durumu, parselin topoğrafık yapısı, standart malzeme özelliklerine sahip olması, civarındaki emsal emlak alım ve satım rayiçleri, ulaşım imkanlarının kolaylığı, D-100 Karayoluna yakın mesafede bulunması, merkeze, meskun mahalle ve ana artere mesafesi, aşınma payı, değerine tesir edecek tüm etkenler ile günün iktisadi koşulları da göz önüne alınarak gayrimenkulün bugünkü toplam değerinin ; Alan, m2 m2 Birim Değer, TL Değer Parsel Bedeli :_19.599,55 m2 X 420,-TL/m2_= 8.231.811,00-TL. Depo Binası Bedeli ve Çevre : 853.00 m2 X 33Q.-TL/m2_= 281.490.00-TL. (Yapı m2 Birim Değerlere aşınma payları dahil edilmiştir. )


Taşınmazın Toplam Değeri = 8.513.301,00-TL.


Kıymeti :8.513.301,00 TL


Yüzölçümü : 19.599,55 m2 


imar Durumu Silivri Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğünün 08.07.2014 tarih, 104176 sayılı yazısına göre; İstanbul İli, Silivri İlçesi, Alipaşa Mahallesi, 336 ada, 2 nolu parsel sayılı taşınmaz 17.04.2013 tasdik tarihli Alipaşa Güneyi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, kısmen "Ticaret+Konaklama Tesis" Alanında, kısmen "Park" Alanında, kısmen "Yol" da, kısmen de "Küçük Sanayi Sitesi Alanında" kalmaktadır.


Plan notlarına göre Küçük Sanayi Sitesi Alanı yapılaşma şartları Emsal: 0.50 , H: 5.50 mj/e min parsel büyüklüğü 1000 m2 dir. Ticaret+Konaklama Alanında yapı Emsal: 1.50 olup^iır paftel büyüklüğü ve ifraz şartı 4000 m2 dir. Silivri Belediyesi tarafından andan parselin bulunduğu bölgede 18. Madde uygulaması yapılacak olup, 18. Madde uygulaması yapılmadan imar durumu verilememektedir. Plan Örneği ve Plan Notları yazıda detaylı şekilde belirtilmiştir. Kaydındaki Şerhler : Eko Faktöring A.Ş adına 1. dereceden ipotek ve bu kayıtla ilgili dosyanın takip şerhinin yanı sıra muhtelif haciz şerhleri ve 2 adet "İhtiyati Tedbir" şerhi kayıtları bulunmaktadır


Satış şartları :


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uvap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/587 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 19/11/2014


KDV Oranı : %18


1. Satış Günü : 30/12/2014 günü 11:00- 11:10 arası


2. Satış Günü : 26/01/2015 günü 11:00- 11:10 arası


Satış Yeri : SİLİVRİ 2 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ SİLİVRİ /İSTANBUL -


(11K m. 126)


(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.


* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.


İhale ilanı için tıklayın