Sinpaş tek çatı altında toplanıyor!

Sinpaş tek çatı altında toplanıyor! Sinpaş tek çatı altında toplanıyor!

Sinpaş Yapı ve Sinpaş GYO'nun güçlerini birleştirmeye karar verdiklerini belirten Sinpaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik, kayıtlı sermayelerinin 600 milyon TL'den, 884.8 milyon TL'ye çıkacağını belirtti. 

Nitelikli konutun lider markalarından olan Sinpaş 43 yıldır konut sektöründeki liderliğini sürdürüyor. 2007 yılında Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. kuruldu ve Borsa İstanbul'da halka arz edildi. Halen hisseleri Borsa'da işlem görüyor. Sinpaş Yapı ise, o tarihten bugüne portföyündeki gayrimenkul hisseleri ve Sinpaş GYO'nun ilgi alanına girmeyen alanlarda gayrimenkul geliştirerek büyümesini sürdürdü.

 

Sinpaş GYO ve Sinpaş Yapı'nın güçlerini birleştirmeye karar verdiklerini belirten Sinpaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik, Sinpaş GYO'nun özvarlığının 1 milyar 750 milyon TL, Sinpaş Yapı'nın özvarlığının ise 1 milyar 519 milyon TL olduğunu belirtti. Bu birleşmenin 2 milyar 585 milyon liralık bir birleşme olduğunu söyleyen Çelik, kayıtlı sermayelerinin 600 milyon TL'den, 884.8 milyon TL'ye çıkacağını da belirtti.

 

Ahmet Çelik'e toplantıda yönelttiğimiz 3 kritik soru soru şu şekilde;

 

 

-Sinpaş GYO'yu birleşme sonrası kim yönetecek? 
-Yönetimde 12 genel müdür ve genel müdür yardımcısı arkadaşımız var. Şimdilik şirketi hep birlikte yöneteceğiz, yönetim kararını önümüzdeki günlerde vereceğiz.

 

-2005 yılında Sinpaş GYO halka açılırken şirket ayrışmasına gidilmişti, GYO ve Yapı olarak, 12 yıl sonra bunun yanlış olduğu mu anlaşıldı?
-Bugünkü birleşme de o günkü birleşme de yanlış bir karar değil. Kurumsallaşmak adına ikisi de yapmamız gereken şeylerdi.

 

-Halka açık olan Sinpaş GYO yatırımcıları birleşme dolayısıyla dava açarsa alternatif bir planınız var mı?
-Dava açmalarına gerek yok, ayrılmak isteyenler değer kaybı olmadan ayrılabilirler.

 


Sinpaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik konuyla ilgili olarak, "Grup içinde Sinpaş markalı iki şirket gayrimenkul geliştirmekte, iki ayrı organizasyon şeması, iki ayrı marka stratejisi, iki ayrı genel gider yükü, ikiye ayrılmış yatırım bütçesi gibi verimlilik adına sorgulanabilecek unsurlar taşıyordu. Gelişen, değişen dünya, ölçek ekonomisini büyük ölçüde kullanarak daha az genel gider, daha verimli reklam, pazarlama ve satış ortamının sağlanması içinde en nihayet Sinpaş markalı iki şirketin daha büyük bir öz kaynakla Borsa'da yer alması için güçlerini birleştirme kararı alınmıştır, Grubumuzun Sinpaş markalı iki şirketinin Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Sinpaş Yapı Endüstrisi A.Ş.'nin, Sinpaş GYO bünyesinde birleştirilmesine, birleşme için SPK'ya başvurulmasına karar verilmiştir. Bu kararımızdan öncelikle Borsa'da hisselerimize yatırım yapan ortaklarımızın karlı çıkmasını da hedefliyoruz. Bu birleşmenin sektörümüze, hissedarlarımıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.

 

Sinpaş GYO'nun KAP açıklaması şu şekilde;


Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Sinpaş GYO) yönetim kurulunun 08.10.2017 tarihinde yapmış olduğu toplantıda;
1-) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde, Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.'nin (Sinpaş Yapı) "Tam Bölünme"si suretiyle, Sinpaş Yapı'nın sahip olduğu varlık ve yükümlülüklerden detaylı dökümü ve 30.06.2017 tarihli mali tablolarındaki yasal kayıtlı değerleri Ek/1'de gösterilenlerin Sinpaş GYO tarafından 30.06.2017 tarihi itibariyle kayıtlı değerleri üzerinden Sinpaş Yapı'dan devralınmasına,
2-) Devralınan varlık ve yükümlülükler karşılığında, Sinpaş GYO'nun sermayesinin 520.246.683 TL artırılmasına ve eşanlı olarak Sinpaş GYO'nun halihazırda sahip olduğu 3.960.000 TL nominal değerli kendi payları ile daha önce Sinpaş Yapı'ya ait olup devralma neticesinde Sinpaş GYO'nun sahip olacağı 231.402.178 TL nominal değerli kendi paylarının (toplam 235.362.178 TL nominal değerli payların) itfa edilerek Sinpaş GYO sermayesinin 600.000.000 TL'den 884.884.505 TL'ye yükseltilmesine,
3-) Mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanmak suretiyle artırılan sermayeyi temsil eden 520.246.683 TL nominal tutarlı payların Sinpaş Yapı'daki eksilen 53.561.215 TL nominal değerli payları karşılığında ve her 1 TL nominal değerli Sinpaş Yapı payı için 9,71312326 TL nominal değerli Sinpaş GYO payı olmak üzere, Sinpaş Yapı'nın pay sahiplerine aşağıda belirtildiği şekilde verilmesine;


4-) Bu amaçla Sinpaş GYO'nun esas sözleşmesinde gereken değişikliklerin yapılmasına,
5-) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 20. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi uyarınca bölünen Sinpaş Yapı'nın bölünme tarihine kadar tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarından Sinpaş GYO'nun müteselsilen sorumlu olacağının bölünme nedeniyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesine eklenecek bir taahhütname ile taahhüt edilmesine,
6-) Yukarıda sayılan işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına,
karar verilmiştir.

 

Sinpaş Yapı, Sinpaş GYO'ya devredildi!

 

Ceren YÖRÜK/Emlakkulisi.com