Şişli Lausos Palace Hotel 85 milyon TL'ye icradan satışta!

Şişli Lausos Palace Hotel 85 milyon TL'ye icradan satışta! Şişli Lausos Palace Hotel 85 milyon TL'ye icradan satışta!

İstanbul 10. İcra Dairesi Müdürlüğü İstanbul Şişli'de yer alan Lausos Palace Hotel'i 85 milyon TL'ye icradan satışa çıkardı.

İstanbul 10. İcra Dairesi Müdürlüğü, İstanbul İli, Şişli İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 9927 ada, 1 parselde yer alan Lausos Palace Hotel'i 85 milyon TL'ye icradan satışa çıkardı. İcra ihalesi 2 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. 

İhale ilanı:
T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ
2018/1269 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı :İstanbul İli, Şişli İlçesi, MEŞRUTİYET Mahallesi, 9927 Ada, 1 Parsel, 1.015 m2 Yüzölçümü

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz bina betonarme karkas sistemli otel kullanımlı yapıdır. 2 bodrum kat+zemin kat+7 normal kattan teşekkül yapının 8. Normal kat seviyesinde, keşif gününde çelik profillerin bulunduğu, bu inşaası devam eden katın takribi %20 seviyesinde inşaa halinde olduğu görülmüştür. Dava konusu otel 18.12.2013 tarih ve 2013/13096-R-1688232 sayılı onaylı mimari projesinde inşaat alanı 4.980,57 m2 inşaat alanına sahiptir. Heyetimizce keşif günü mahallen yapılan tetkikte 5340 m2 inşaat alanına sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca, otel bahçesinde baraka tipinde, camekanlı toplam 55 m2 den oluşan 4 dükkanın yapıldığı görülmüştür. Takribi 25 yıl önce yapıldığı değerlendirilen binanın 1. Sınıf işçilik ve malzeme kalitesiyle inşaa edildiği değerlendirilmiştir. 52 süit oda, 14 aile odası olmak üzere toplam 112 odalı otelin 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1 normal katlarında 16 adet oda, zemin katında bay-bayan tuvalet, mutfak, lobi, restaurant, açık oturma alanı, 1. Bodrum katında personel odaları, sauna, havuz ve 3 adet toplantı odası, 2. Bodrum katında çamaşırhane, kazan dairesi, personel odası, aktif olarak kullanılmayan otopark alanları bulunmaktadır. Otelin odalarında küvetli duş-kabinli banyo, minibar, klima, televizyon ve mobilyalar bulunmaktadır. Oda kapılan ahşap, yerleri parke, duvarlan kısmen saten kaplama boya, kısmen ithal duvar kağıdı, pencereleri ahşap görünümlü pvc doğramalı, oda tavanlan dekoratif asma tavanlıdır. Kat holleri doğal taş zeminli, kısmen kağıt kaplı, kısmen saten boyalı duvarlı ve dekoratif asma tavanlıdır. Lobi ve restaurantta da aynı malzeme yapısının kullanıldığı görülmüştür. Binada iki adet insan, 1 adet yük asansörü, jenaratör ve genel iklimlendirme mevcuttur.
İmar Durumu : Şişli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23.03.2018 tarih ve 2018/4642 sayılı yazısında söz konusu yerin, 24.06.2006 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Şişli Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planında ve 15.11.2014 Tasdik Tarihli 1/1000 Ölçekli Konut alanlarındaki Kat Yükseklikleri Hakkında Tadil Planında H:5 Kat (Hmax: 18.00 m.) irtifada, blok nizam konut alanında kaldığı,19 Mayıs Caddesi, No:34 posta adresinde olduğu bildirilmektedir. Ayrıca, mevcut yapıya 10.01.2014 tarih ve 1-7 no ile Otel olarak tadilat ruhsatı düzenlendiği bildirilmiştir.
Kıymeti : 85.000.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 02/07/2019 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 02/08/2019 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1269 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/04/2019 *Örnek no:27

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.