08 / 08 / 2022

Mim Hotel İstanbul 70 milyon TL'ye icradan satılıyor!

Mim Hotel İstanbul 70 milyon TL'ye icradan satılıyor!

İstanbul Teşvikiye'de yer alan Mim Hotel 70 milyon TL'ye icradan satışa çıkarıldı...İstanbul ili, Şişli ilçesi Teşvikiye Mahallesi 407 ada 63 parsel üzerinde, Ferah Sokak no:20 adresinde kayıtlı gayrimenkul 70 milyon TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İhale14 Ocak 2020 tarihinde saat 15:40 - 15:45 arasında gerçekleştirilecek.
 

İhale ilanı:

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2018/1372 ESAS

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

Tapu Kaydı : İSTANBUL il , ŞİŞLİ ilçe , TEŞVİKİYE Mahalle/Mevki , 407 Ada No , 63 Parsel No , 1.146,00 Yüzölçümlü

On Katlı Kargir Otel Nitelikli taşınmazın tamamı.

Özellikleri : Şişli ilçesi Teşvikiye Mahallesi 407 ada 63 parsel üzerinde, Ferah Sokak no:20 adresinde kayıtlı ve “Mim Hotel isimli iki bodrum+zemin+8 normal kat+çatı katlı, yaklaşık 27 yıllık betonarme bina bulunmaktadır. Otel olarak kullanılan ancak keşif tarihi itibariyle kapalı olan binanın 2. Bodrum katında kazan dairesi, su deposu, jeneratör odası ve depolar, 1. Bodrum katında resepsiyon ve lobi, restoran ve bar, zemin katta lobi, çok amaçlı salon, idare ofisleri ve pastane, 1,2,3,4,5,6,7 ve 8. Katlarda ise 10 adet standart oda ve 4 adet büyük oda olmak üzere toplam 14 oda ve çatı katında ise toplantı salonu, oyun odası, iki oda ve teras bulunmaktadır. Toplam Kullanım alanı 6626.00 m2’dir. Toplam 114 odalı otelin her odasında lavabo, klozet ve duş, tv, minibar, klima ve ahşap mobilya standart olarak mevcuttur. Dış kapılar ahşap, pencereler ise alüminyum doğramadır. Otel 4 yıldız olarak sınıflandırılmıştır. Hakkı Yeten Caddesine 50 m, Vali Konağı Caddesine 150 m, Özel Fulya Acıbadem Hastanesine 150 m, Şişli Metro istasyonuna (M2) ise 1000 m. uzaklıkta bulunan parselin ulaşımı kolay olup her türlü belediye hizmetinden yararlanmaktadır.

Adresi : Teşvikiye Mahallesi, Ferah Sokak, no:20 Mim Hotel Şişli / İSTANBUL

İmar Durumu : Şişli Belediye Başkanlığının 19.04.2018 tarih ve 16650 sayılı yazışma göre; Teşvikiye Mahallesi 407 ada 63 parsel, 24.06.2006 onanlı ve 1/1000 ölçekli Şişli Merkez ve Çevresi Uygulama imar Planı ve 21.06.2017 tarihli tadilat planında blok nizam ve H =32.00 m. (9 kat) yapılaşma şartlarında “Otel” alanında kalmaktadır.

Kıymeti :70.000.000,00 TL - KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 14/01/2020 günü 15:40 - 15:45 arası

2. Satış Günü : 11/02/2020 günü 15:40 - 15:45 arası

Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok I.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda

Satış şartları:

1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uvap.qov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR**********************07 İBAN numaralı emanet hesabına TC. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, tapu harcının 1/2’si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.

3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübreztapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1372 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.01/11/2019 ’Örnek no:27

(İİKm.126)

(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örpek 64’e karşılık gelmektedir.