Sit alanlarında ekolojik temelli bilimsel araştırma!

Sit alanlarında ekolojik temelli bilimsel araştırma!

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından “Doğal Sit Alanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Teknik Esaslar” çerçevesinde doğal sit alanlarında dört mevsimi kapsayan “Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi” yaptırılıyor...Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğal Sit Alanlarının korunarak gelecek nesillere aktarılması, bilimsel kriterler ışığında alanın sahip olduğu biyo-ekolojik (flora, fauna, habitat), jeolojik, hidrojeolojik ve jeomorfolojik değerlerin belirlenmesi ve önerilerin ortaya konulması amacıyla “Doğal Sit Alanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Teknik Esaslar” çerçevesinde doğal sit alanlarında dört mevsimi kapsayan “Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi” yaptırılmaktadır.


Bu kapsamda 2014 yılı içerisinde Genel Müdürlüğük tarafından başlatılan “İstanbul İli Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi” çerçevesinde eğitim ve bilgilendirme çalışması 10-12 Aralık 2014 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi.


İstanbul İl Müdür Yardımcısı Beysan TAŞÇI, Doç.Dr.Ali UZUN ve Genel Müdür Yardımcısı Sayın Osman ÖZTÜRK’ün açılış konuşmalarıyla başlayan programda; Sayın Osman ÖZTÜRK Genel Müdürlüğün görevleri arasında olan Doğal Sit Alanları ve proje süreci ile ilgili genel bir bilgi verdi.

Program dahilinde devam eden eğitim çalışması Proje yürütücüsü Doç.Dr.Ali UZUN (Ornitolog, Ekolog) , projenin aşamaları yanı sıra çalışmalardaki teorik ve arazi bölümleri ile ilgili bilgilendirme yaptı. Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırması Projesinde görev yapan diğer akademisyenlerden; Yrd. Doç. Dr. Tuğba Ongun SEVİNDİK, Doç. Dr. Ernaz ALTUNDAĞ, Yrd. Doç. Dr. Nahit PAMUKOĞLU , Dr. Abdülmuttalip AKKAYA, Doç. Dr. Latif Gürkan KAY, Selen UÇAR tarafından proje ile ilgili değerlendirme ve yöntemler hakkında uzmanlık konuları ile ilgili ayrıntılı olarak bilgi verdi.

Ayrıca, proje kapsamında eğitim için seçilen Kurbağalı Dere, Validebağ Korusu ve Beykoz Riva doğal sit alanlarında arazi çalışmaları yapılıp, proje ekibi tarafından yapılan çalışmalar ve raporlamalara ilişkin örnekler verilerek uygulamalı olarak katılımcılar bilgilendirildi.

Bilgilendirme çalışması sonunda yapılan değerlendirme toplantısında sorunlar ve çözüm önerileri dile getirilip, Genel Müdür Yardımcısı Sayın Osman ÖZTÜRK tarafından yapılan kapanış konuşması ile eğitim sona erdi.