29 / 09 / 2022

Site yönetim planı hazırlanırken profesyonel destek şart!

Site yönetim planı hazırlanırken profesyonel destek şart!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okuları için bugün ''site yönetim planı hazırlama'' konusunu kaleme aldı. İşte, Nihat Dönmez'in yazısı...Siteler, Yönetim Planına” göre yönetilir: Bu plan, bir anlamda da malikler arasında sözleşme özelliğindedir. Site yönetimi, bu planın kat irtifakı başvuru belgeleri arasında resmi mercilere teslimi ile, resmi; uygulanması ile de fiili olarak başlar. Yönetim planının mevzuatı, temel olarak 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundaki maddelerde tanımlanmıştır.


Kat Mülkiyeti Kanunu’nun amaçlarından biri de, ana taşınmazda mülk edinmekle veya sükna hakkını  kullanmakla bir araya gelmiş malik, sakinlerin  hukuku,mali,idari,sosyal bir birliktelik kültürü içinde daha temiz, daha bakımlı, daha güvenli bir yaşam alanı oluşturulmasıdır. Kanun koyucu bu amacı sağlamak maksadı ile, malikler arasında olası ilişkiler ve bu ilişkiler sırasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlık ihtimalli konuları en başından, bir anlamda bir sözleşmeye bağlanmasını yani yönetim planı düzenlenmesini hükme bağlanmıştır.


Son düzenlemelerle, yönetim planı, henüz kat irtifakı aşamasında tapu kütüğüne tescil edilmektedir. Yönetim planı, ana taşınmazın yönetim ve işletmesi ile ilgili konuların çözümünde dayanak alınacak bağlayıcı en önemli özgü belge, sözleşme, kaynaktır.


Yönetim planı, kat irtifakı kurulurken mevcut maliklerce hazırlanır ve sonradan malik olanlar, bu planı tapunun bir parçası olarak-resen – kabullenirler. Yönetim planının, Kat Mülkiyet Kanununa aykırı maddeleri yok hükmündedir. Yönetim planının değiştirilmesi, ancak maliklerin 4/5 çoğunluğunun onayı ile olabilmektedir. Bu sebeple, yönetim planı hazırlanma safhasında profesyonel destek alınmalıdır.


www.konutsitesiyonetimi.com   


Nihat DÖNMEZ Site Yönetimleri Danışmanı

Makine Mühendisi-Emlak Müşaviri- Üniversite Eğitmeni

Geri Dön