Sitede iş yeri açarken onay alınmalı mı?

Sitede iş yeri açarken onay alınmalı mı? Sitede iş yeri açarken onay alınmalı mı?

Takvim Gazetesi köşe yazarı olan Feride Hilal İmal, bugünkü yazısında okuyucusunun sorduğu ''Sitede iş yeri açarken onay alınmalı mı?'' sorusunu yanıtladı...Takvim Gazetesi köşe yazarı olan Feride Hilal İmal, bugünkü yazısında okuyucusunun sorduğu ''Sitede iş yeri açarken onay alınmalı mı?'' sorusuna cevap verdi.

Parfüm üreticisiyim. Özellikle bir ürünümüz çok tutuyor. Çalışanlarımız formülü başkasına verebilir mi? .

Parfüm üreticisiyim. Özellikle bir ürünümüz çok tutuyor. Çalışanlarımız formülü başkasına verebilir mi? İşçi çoğu zaman çalıştığı işyerinin tüm ticari bilgilerine sahip olmakta ve bu bilgilerin rakipler tarafından öğrenilmesi işverenin aleyhine büyük sıkıntılar doğurmaktadır. Bu nedenle de kanunumuz işçiye bu konuda bir takım yükümlülükler yüklemiştir. Bunlardan en önemlisi sadakat yükümlülüğüdür. Türk Borçlar Kanunu'nun 396. Maddesi "İşçi, yüklendiği işi özenle yapmak ve işverenin haklı menfaatinin korunmasında sadakatle davranmak zorundadır. İşçi, işverene ait makineleri, araç ve gereçleri, teknik sistemleri, tesisleri ve taşıtları usulüne uygun olarak kullanmak ve bunlarla birlikte işin görülmesi için kendisine teslim edilmiş olan malzemeye özen göstermekle yükümlüdür. İşçi, hizmet ilişkisi devam ettiği sürece, sadakat borcuna aykırı olarak bir ücret karşılığında üçüncü kişiye hizmette bulunamaz ve özellikle kendi işvereni ile rekabete girişemez. İşçi, iş gördüğü sırada öğrendiği, özellikle üretim ve iş sırları gibi bilgileri, hizmet ilişkisinin devamı süresince kendi yararına kullanamaz veya başkalarına açıklayamaz. İşverenin haklı menfaatinin korunması için gerekli olduğu ölçüde işçi, hizmet ilişkisinin sona ermesinden sonra da sır saklamakla yükümlüdür" şeklindedir. Yani işçi çalıştığı süre boyunca işverenine sadık olmak zorundadır. İşçinin işten ayrıldıktan bir sadakat yükümlülüğü kalmıyor. Ancak bu durum işçinin eski işverenine karşı rekabet içine girebileceği, onun zararına iş ve eylemler yapabileceği, rakip anlamına gelmiyor.

.

Sitede iş yeri açarken onay alınmalı!