Sitelerde yönetim kurulunun istifa hakkı!

Sitelerde yönetim kurulunun istifa hakkı!Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için Sitelerde yönetim kurulunun istifa hakkı konusunu değerlendirdi. İşte, Nihat Dönmez'in yazısı...


Kat maliklerine karşı bir vekil gibi sorumlu olan yönetim kurulu, bu sorumluluğuna paralel olarak yine bir vekilin haklarına sahiptir. Yani, sorumluluğu yönetim işleri ile sınırlı olan  yönetim kurulunun hakları da yönetim işleri, görev ve yetkileri ile sınırlıdır, tanımlıdır.

Yönetim kurulu kendi iradesi ile görevden çekilebilir. Doğal olarak hiç kimse yönetici olmaya zorlanamayacağı gibi, o görevde de devam etmeye zorlanamaz. Bunun yanında hiçbir kurul görevden çekilişi ile kat maliklerini de zarara uğratamaz.


Vekilin görevini layıkıyla  yapabilmesi, her şeyden önce asilin kendisine düşen görevleri yapmasına bağlıdır. Yönetim kurulunun görevleri gibi, kat maliklerinin de borç ve yükümlülükleri bulunmaktadır.

Kat malikleri  borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyince, yönetim kurulu da görevlerini yerine getiremez. Yönetim  kurulu borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen maliklere karşı icra takibi veya dava açma yetki ve görevinden çekilmek hususlarında da seçimlik bir hakka sahiptir. Çoğu yönetim kurulları komşuluk ilişkisi içinde bulunduğu maliklerle ilişkilerinin zedelenmesini istemeyebilir. Ancak bu davranış, tercih malikler birliğinin  zarara uğramasına sebep olabilir.

Bu tip sebep ve kaygılarla görevden ayrılmak isteyen yönetim kurulu, noter kanalı ile borçlu veya başka yükümlülüklerini yerine getirmeyen maliklere ihtarda bulunmalı, buna rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesinde ısrar devam edilince yönetici/ yönetim kurulu istifa ederse, görevden çekilmekten dolayı oluşacak zarardan sorumlu olmaz.Aksi takdirde, icra veya dava açmasa da bu tip ihtarı yapmayan yönetici, malikler birliğinin zararından sorumlu olur. 

Bunun yanında, koşullar, görevden çekilmesini gerektirdiğinde,  zarar uğramışsa yönetim kurulu da maliklerden bu zararlarını arsa payı oranında talep edebilir.

Bu tip olayların malikler birliği ve komşuluk hukukuna zarar vermemesi için, dışarıdan yönetim kurulu görevlendirilmesi tercih edilebilir.


www.konutsitesiyonetimi.com   


Nihat DÖNMEZ Site Yönetimleri Danışmanı

Makine Mühendisi-Emlak Müşaviri- Üniversite Eğitmeni Site kiraya verildiğinde ortak alan kullanımı nasıl olur?