Studıo Search Mimarlık Turizm İnşaat Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Studıo Search Mimarlık Turizm İnşaat Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Studıo Search Mimarlık Turizm İnşaat Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Sarıyer’de 10 bin TL sermaye bedeli ile Serpil Kandişer tarafından kuruldu.


Studıo Search Mimarlık Turizm İnşaat Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Sarıyer’de 10 bin TL sermaye bedeli ile Serpil Kandişer tarafından kuruldu.

Studıo Search Mimarlık Turizm İnşaat Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:

1. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 9. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 11. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 12. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 13. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 14. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. 15. Her türlü eğlence ve gösteri merkezi, sergi ve panayır alanı, kongre merkezi işletmek, kiraya vermek, kiralamak ve danışmanlık yapmak. Yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında eğitim, sanat ve eğlence faaliyetleri organize etmek, sergilemek, tertip etmek veya ettirmek. 16. Çeşitli mesleki alanlarda beceri kazandırmak maksadıyla mesleğe yönelik eğitim ve öğretim seminerleri vermek, kongreler düzenlemek ve bu konularda aracılık etmek 17. Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 18. Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. 19. Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. 20. Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. 21. Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. 22. Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. 23. Gayrimenkul ticaretinde danışmanlık yapmak. 24. Her türlü ürünün toptan ve parekende ticaretini, ithalatını, ihracatını yapmak. Yukarıda sayılan işlerin yürürlükteki hukuka uygun olarak gerçekleşmesi için şirket aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir: 1. Maksat ve mevzuun gerçekleşmesi için her türlü idari, mali, ticari faaliyetlerde bulunmak, 2. Maksat ve mevzuu ile ilgili maddelerin alınıp satılması, komisyonculuğu, temsilciliği ve acenteliği ile iştigal etmek, 3. Şirket`in amaç ve konusu ile ilgili veya yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkulleri satın almak, gerektiğinde bunları kiraya vermek, kiralamak, gayrimenkulleri ipotek ve rehin ettirmek, başkalarından ipotek ve rehin almak, bunları tapuya tescil ve terk ettirmek, bunların devir veya terk edilmesi, bunların devir veya ferağ edilmesi veya üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması, ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç para ile kredi alınması, ticari işletme rehni akdedilmesi, ayni ve şahsi her çeşit mevcut veya ileriye dönük sahip olacağı malvarlığının tamamı veya bir kısmı üzerinde ipotek, rehin ve benzeri ayni hakların tesis ve fek edilmesi. Şirket menkulleri ve araçları üzerinde dilediği şart ve koşullarda dilediği bedellerde sair banka, üçüncü şahıs veya firmalara rehin verilmesi, tesis edilmiş rehinlerin kaldırılması ve sair ilgili her nevi muamele ve tasarrufların gerçekleştirilmesi. 4. Şirketlerin amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için, ihtira beratlarının, lisans ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

 Adres: Maslak Mh.Hadımkoru Yolu Cd.B1 Blok Apt.No:2 B1/109 Sarıyer