Suat Sarı'dan dikkat çeken Kanal İstanbul açıklaması!

Suat Sarı'dan dikkat çeken Kanal İstanbul açıklaması!İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Trafik ve Ulaşım Komisyonu Üyesi Dr. Suat Sarı, Kanal İstanbul projesiyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.


İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Trafik ve Ulaşım Komisyonu Üyesi Dr. Suat Sarı, Kanal İstanbul projesiyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre; Suat Sarı, projeye harcama yapılacak 15 milyar dolar bütçeyle; İstanbul'da olması öngörülen büyük deprem için mevcut yapıların güçlendirilebileceğini belirtti.

Suat Sarı

Sarı, Kanal İstanbul projesinin İstanbul'a etkilerine ilişkin yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

- Gelişmiş ülke kentlerinde ana motto şehirler insanlar için, taşıtlar için değildir. Bu kentleri incelediğimizde, kent içindeki araç sayılarının ve kent nüfuslarının yıllarca stabil kaldığı ve yerleşim alanlarına ilaveler yapılmadığını görüyoruz. Bu sayede, belediyeler bütçeleri çerçevesinde kentlerin mevcut durumuna kent halkı için daha konforlu ve yaşanabilir projeler üretebiliyorlar.

- Dolayısı ile Kanal İstanbul projesi, yapılacak yeni yol ve yerleşim alanları ile kente göçü ve kent içinde araç kullanımını kışkırtacak bir inşaat girişimi olarak değerlendirilmelidir. İstanbul'un artık daha fazla göç almaması, daha fazla trafik çilesi yaşamaması, daha fazla hava kirliliği, su kaynağı ve yeşil alan kaybı yaşamaması, ekonomik ve sosyal açıdan daha fazla ayrışmaması ve kendini doğal afetlere hazırlayabilmesi için tüm sivil toplum kuruluşlarının mücadele etmesi gerekiyor. Bu mücadeleyi olabildiğince büyütmeye, geniş kitlelerce fark edilmesini sağlamaya çalışma ve toplum bilincini harekete geçirmeye çalışmalıyız.

- Kanal İstanbul'un çevresinde belirlenen hedeflerden biri yeni istihdam alanlarının oluşturulmasıdır. Bu açıdan bakıldığında İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu-Üçüncü Köprü ve Kanal İstanbul bir üçlü oluşturuyor.

- Bu kapsamda bölgede eğitim-bilişim teknolojileri, sağlık, konut, alanları, kongre alanı, yat limanı, lojistik alan gibi istihdam yaratacak yeni yerleşimler öngörüldüğünü görüyoruz.

- Kanal İstanbul ÇED raporunda, bu bölgede 300 bin kişilik bir istihdam alanı yaratılması öngörülmüş. Bu 300 bin kişilik istihdamın karşılığı olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılında yaptığı çalışmaya göre bölgeye tahminen 1.1 milyon sayıda nüfus gelmesi öngörülüyor.

-Şu anda boş olan bu doğal alanlarda yapılacak yeni yerleşimlere 1.1 milyon insan ve 300 bin kişilik istihdam geldiği zaman İstanbul trafiği yeni bir yükle karşı karşıya kalacak. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmada bu nüfusun 2040 yılında, ilave olarak günde 3.3 milyon yolcu yaratacağı öngörülüyor. Bu da aşağı yukarı İstanbul'da şu andaki gündelik yolcuların yüzde 10'una tekabül ediyor.

- Yani Kanal İstanbul, şu anki yolcu sayısının yüzde 10'u kadar ilave yolcu yaratacak.. Kanal'ı geçmek üzere sekiz tane köprü (her biri min 1 milyar euro maliyetli) ve üç tane raylı sistem, yani metro hattı (km maliyeti 40 milyon euro) projelendirilmiş durumda.

- Dolayısıyla köprüler ve geçişler dolayısıyla ek bir ulaşım sorunu getiriliyor. Hem o bölgede oluşacak yeni yerleşim bölgeleri hem de Kanal'ın iki yakası arasındaki geçiş için ilave ulaşım yolları, köprüler ve tüneller öngörülüyor. Bu da İstanbul'da trafiğin daha da içinden çıkılmaz hale geleceği anlamına geliyor.

-Kanal'ın çevresindeki bölgeler yapılaşmaya açıldığında bir çekim alanı oluşturacaktır. Zaten Türkiye'deki gelişmişlik ve gelir dağılımı farklılığı yüzünden İstanbul hâlâ Anadolu'dan ciddi boyutta göç alan bir kent.

- 2009 yılında kabul edilen 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı, İstanbul'un anayasası olarak öngörülmüştü. O plana göre İstanbul'da doğal kaynakların zarar görmemesi için şehrin taşıyabileceği maksimum nüfusun 16 milyon olduğu belirtilmişti.

- İstanbul 2021 itibarı ile zaten o nüfusa erişmiş durumda. Böyle bir büyük projenin gerçekleşmesiyle ortaya çıkacak nüfusun ne olacağını tahmin etmek çok güç. İlave nüfus 1,1 milyondan başlayıp 2,5 milyona kadar çıkabilir. Dolayısıyla Kanal İstanbul 18-19 milyona çıkacak bir İstanbul nüfus projeksiyonuna işaret etmektedir.

Suat Sarı

“AVRUPA YAKASINDA HAYATI DAHA DA ÇEKİLMEZ HALE GETİRECEK”

- Yanı sıra, ÇED raporunda belirtilen trafik yoğunluğu araştırmasında kamyon sayısı olarak yalnızca beton santralleri için kullanılacak kamyon kapasitesi açıklanmış olup, inşaat için çalışacak 20 ton toprak taşıma kapasiteli 768 kamyonun toplam taşıma kapasitesi sadece 15 bin ton civarında.

- Raporun trafik araştırmaları kısmında bu kamyonların günde 768 sefer yapılacağı belirtiliyor. ÇED raporunda D100 (E-5) ve TEM gibi İstanbul'un en işlek yollarının kanal projesi için kullanılacağı beliritiliyor. Bunun için 20 m3 kapasiteli 100 bin kamyona ihtiyaç olacak. Bu hafriyat trafiği ise İstanbul'un Avrupa yakasında hayatı daha da çekilmez hale getirecektir.

- Netice olarak İstanbul'da beklenen deprem için, mevcut yapıları güçlendirmek, katma değerli teknolojik ürün için eğitime yatırım yapmak gibi aklın yolunda gitmek var iken Kanal İstanbul gibi bilimdışı politik rant projelerine enerji harcamak ülkeye yapılacak en büyük ihanettir.

Erhan Usta'dan Kanal İstanbul için referandum çağrısı!

Kanal İstanbul ve EBRD gerçeği!

Kanal İstanbul projesi neden önemli?