16 / 08 / 2022

Şufa Hakkı nedir, nasıl kullanılır? Şufa Hakkı davası nasıl açılır?

Şufa Hakkı nedir, nasıl kullanılır? Şufa Hakkı davası nasıl açılır?

Şufa Hakkı başka bir ifade ile önamlım hakkı, bir taşınmaza ilişkin belirli bir kişiye öncelikli satın alma hakkı tanıyan bir hak olarak biliniyor. Peki, Şufa Hakkı nedir, nasıl kullanılır? Şufa Hakkı davası nasıl açılır? İşte tüm detaylar...Birden fazla kişinin pay sahibi olduğu gayrimenkule hisseli gayrimenkul deniyor. Paylı mülkiyette, hissedarlardan biri gayrimenkul üzerindeki payının tamamını ya da bir bölümünü satmak isteme hakkına sahip oluyor. Bu kapsamda satılmak istenen gayrimenkulü diğer paydaşların öncelikli alım hakkı bulunuyor. Hisseli gayrimenkul satışında tanınan bu önalım iznine de şufa hakkı deniyor. 

Şufa hakkında gayrimenkulün niteliğinin önemi bulunmuyor. Söz konusu gayrimenkul arsa, konut ya da başka bir türde olabiliyor. Önemli olan hisseli mülkiyetin söz konusu olması oluyor. 

Şufa Hakkı nedir, nasıl kullanılır? Şufa Hakkı davası nasıl açılır?

Hissesini satışa çıkaran gayrimenkul sahibinin noter aracılığı ile diğer hak sahiplerine bildirimde bulunması gerekiyor. Bu bildirimi takip eden üç ay içerisinde şufa hakkı kullanılabiliyor. Bildirimde bulunulmadığı durumlarda ise iki yıl içerisinde şufa davası açılma hakkı oluyor. 

Bu süreler hak düşürücü süre olarak tanımlanıyor. Yani belirtilen süreler içerisinde şufa hakkı kullanılmadığı sürece önalım hakkı kaybedeiliyor.  

Şufa hakkı, ancak bir paydaşın payını satın alan alıcıya karşı kullanılabiliyor. Gayrimenkulün alıcısı üçüncü kişi şufa davasının davalısı oluyor. Şufa davasında payını satan paydaşa karşı dava açılamıyor.