Tahliye davalarında avukatlık ücreti 2016!

Tahliye davalarında avukatlık ücreti 2016!Mal sahipleri kanunda belirtilen haklı gerekçelerin doğması halinde tahliye davası açarak kiracıdan taşınmazı boşaltmasını isteyebiliyor. Peki, tahliye davalarında avukatlık ücreti 2016 ne kadar?


Tahliye davalarında avukatlık ücreti 2016!

Taşınmaz mal kiralamalarında mal sahipleri sözleşmesinin süresinin sona ermesini sebep göstererek kiracısından tahliyesini talep edemiyor. Ancak kanunda belirtilen haklı gerekçelerin doğması halinde tahliye davası açarak kiracıdan taşınmazı boşaltması istenebiliyor.


Tahliye gerekçeleri; Kiraya verenden kaynaklanan sebeplerle ve kiracıdan kaynaklanan sebeplerle olmak üzere ikiye ayrılıyor.


Kiraya veren, kira sözleşmesini;

1. Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa,

2. Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise,

belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.


Ayrıca yeni malik de gereksinim nedeni ile edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir.


Kiracının tahliye taahüdü vermesi, kira bedelini ödemeyerek temerrüde düşmesi ve aynı ilçe sınırları içerisinde bir evinin olması gibi nedenler de tahliye gerekçeleri arasında yer alıyor.


Bu gerekçeler ile Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açılması halinde avukatlık ücreti de ödeniyor. Peki, tahliye davalarında avukatlık ücreti 2016 ne kadar?


Tahliye davalarında avukatlık ücreti 2016

Tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli tutarı, avukatlık ücreti olarak hükmolunur. Bu miktarlar, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde davanın görüldüğü mahkemeye göre belirlenmiş bulunan ücretten az olamıyor.


Örneğin aylık kira bedeli 800 TL ise; tahliye davalarında 9 bin 600 TL avukatlık ücreti tahsil ediliyor.Avukatlık asgari ücret tarifesi tebliği!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com