Vergi davalarında avukatlık ücreti 2016!

Vergi davalarında avukatlık ücreti 2016!Avukatlık asgari ücret tarifesi 2016, 21 Aralık 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, vergi davalarında avukatlık ücreti 2016 ne kadar oldu?


Vergi davalarında avukatlık ücreti 2016!

Avukatlık asgari ücret tarifesi 2016, 21 Aralık 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tarife kapsamında, danıştayda, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işlerde ücrete de yer veriliyor.


Danıştayda ilk derecede veya duruşmalı olarak temyiz yoluyla görülen dava ve işlerde, idari ve vergi dava daireleri genel kurulları ile dava dairelerinde, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde birinci savunma dilekçesi süresinin bitimine kadar anlaşmazlığın feragat ya da kabul nedenleriyle ortadan kalkması veya bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesi durumunda Tarifede yazılı ücretin yarısına, diğer durumlarda tamamına hükmedilir.


Şu kadar ki, dilekçelerin görevli mercie gönderilmesine veya dilekçenin reddine karar verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmolunmaz.


Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görülen dava ve işlerde de yukarıdaki fıkralarda belirtilen hükümler uygulanır.


Vergi davalarında avukatlık ücreti 2016

Vergi mahkemelerinde takip edilen davalarda taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayıldığı hallerde; çıkabilecek uyuşmazlıkların Avukatlık Kanununun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca çözülmesinde avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısım birinci bölümünde belirtilen vergi mahkemelerine ilişkin ücretin üç katı olarak belirlenir. 


Ancak, belirlenen ücret değeri para ile ölçülebilen işlerde vekil eden lehine iptal edilen miktarı geçemez.Avukatlık asgari ücret tarifesi tebliği!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com