Tahliye taahhütnamesi nasıl icraya konulur?

Tahliye taahhütnamesi nasıl icraya konulur?Kiracının belirlenen tarihte kiraladığı evi şartsız boşaltacağına dair imzaladığı resmi belgeye tahliye taahhütnamesi deniyor. Peki, taraflar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nasıl çözülür? Tahliye taahhütnamesi nasıl icraya konulur?


Tahliye taahhütnamesi nasıl icraya konulur?

Kiralayanın belirlenen tarihte ihtiyacı olma dahilinde,aynı zamanda 6570 sayılı yasanın tahliye olanaklarını sınırlı kılması nedeniyle,  kiracının bu süreyi gözeterek kiraladığı gayrimenkulü,istenen sürede itirazsız,kendiliğinden tahliye edeceğine ilişkin verdiği söz,yani yazılı irade beyanına kiracı tahliye taahhütnamesi deniyor. 


Tahliye taahhüdü yazılı olarak alınması gereken bir beyan olarak karşımıza çıkıyor. Sözlü tahliye taahhüdü geçersiz sayılıyor.  Tahliye taahhüdü noterden alınmaya çalışılması gerekiyor. Zira, adi bir belge ile alınan tahliye taahhüdü geçerli ise de, verilme süresi, altındaki imzanın sıhhati ve buna göre yapılacak itiraz merci bakımından birtakım sıkıntıları da beraberinde getirebiliyor. 


Halbuki, noterden alındığı takdirde, tarih sabit olacak, imzanın kiracıya ait olduğu kesin olacak ve icra takibine konu yapıldığında buna herhangi bir itiraz vuku bulduğunda itirazın kaldırılması İcra Tetkik Merci Hakimliği’nden istenilmesi gerekiyor.  Aksi takdirde Sulh Hukuk Hakimliği’ne yapılacak itiraz da zaman uzaması da dahil birtakım ek külfetlerle karşılaşılaşılabiliyor. 


Aslında en doğrusu ve güzeli mal sahiplerinin kiracılara kolaylık göstermesi, kiracıların da, mal sahiplerine karşı verdiği sözleri tutması ve kira bedeli konusunda bir uyuşma sağlanarak, problemlerin yargıya intikal ettirilmeden dostane olarak çözülmesi olarak biliniyor. Peki, taraflar arasında anlaşma yaşanamazsa ne olur?  Tahliye taahhütnamesi nasıl icraya konulur?İcra dairesine başvurarak İcra iflas Kanunu 272 madde gereğince taahhüt dolayısı ile Tahliye Emri göndertebiliyor.  Gönderilen bu tahliye emrinde kiracıya , tahliye emrinin tebliği tarihinden itibaren 15 gün içerisinde mecuru tahliye ve teslim etmesi , kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına dair bir itirazı varsa 7 gün içerisinde dilekçe ile veya sözlü olarak İcra Dairesine bildirmesi, süresi içerisinde itiraz etmez veya taşınmazı tahliye etmezse , icra yoluyla çıkarılacağı , yaptığı itiraz kaldırıldığı takdirde, İcra İflas Kanunu 273. madde gereğince zorla tahliye edileceği ihtar olunuyor. 


Tahliye taahhütnamesinin geçerlilik koşulları!Öznur YASLI/Emlakkulisi.com