14 / 08 / 2022

Tahliye taahhütnamesi nasıl hazırlanır?

Tahliye taahhütnamesi nasıl hazırlanır?

Kiracının, kira ilişkisi kurulduktan sonra kiralanan taşınmazı belirli bir tarihte boşaltılmayı taahhüt ettiği yazılı belgeye tahliye taahhüdü deniyor. Peki, tahliye taahhütnamesi nasıl hazırlanır? İşte tüm merak edilenler...Tahliye taahhütnamesi, kiracının kiralanan taşınmazı belirli bir tarihte boşaltacağına dair yazılı irade beyanı olarak karşımıza çıkıyor. Tahliye taahhütnamesi Türk Borçlar Kanunu’nda zayıf olarak kabul edilen kiracının, korunmasını sağlamak için getirilmiş olan hükümlerin uygulama alanını daraltarak kiralayana, başka bir nedene gerek olmadan ve herhangi bir tazminat yükümlülüğü altına girmeden, kira ilişkisini ortadan kaldırma imkânını sağlıyor. 

Tahliye taahhütnamesi Türk Borçlar Kanunu 352/1 maddesinde, “Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.” şeklinde ifade ediliyor. 

Tahliye taahhütnamesi nasıl hazırlanır?

6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun’un 7/1-a bendinde ise “Kiracı tarafından gayrimenkulün tahliye edileceği yazı ile bildirilmiş olmasına rağmen tahliye edilmez ise icra dairesine başvuru ile tahliye isteyebileceği gibi, tahliye davası açabilir.”  ifadelerine yer verilmiştir. Peki, tahliye taahhütnamesi nasıl olur?