Taksim Gezi Parkı'nın mülkiyetinin devredildiği iddiası mecliste!

Taksim Gezi Parkı'nın mülkiyetinin devredildiği iddiası mecliste!

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Taksim Gezi Parkı'nın mülkiyetinin devredildiği vakıf meclis gündemine taşındı. CHP'li Şeker, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...


CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Taksim Gezi Parkı'nın mülkiyetinin devredildiği vakfa ilişkin soru önergesi verdi. Şeker, sorusunun Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yanıtlandırılmasını istedi.

CHP'li Şeker, ''Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve talep ederim'' diye konuştu. 

Şeker, açıklamalarına şu şekilde devam etti: ''19 Mart 2021 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde (VGM) yapılan yazılı açıklamaya göre, 2008'de yapılan 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 30. Maddesi gerekçe gösterilerek Taksim Gezi Parkı'nın mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alınarak, Sultan Beyazıt Hani Veli Hazretleri Vakfına geçirilmiştir. Yapılan devir işleminin kamuoyundan ve ilgili yerin maliki İBB'den gizli saklı bir şekilde yapılması ve devir işleminden günler sonra kamuoyuna açıklanması yapılan işlemin İstanbullular başta olmak üzere tüm kamuoyunca kabul görmeyeceğinin iktidar tarafından da bilindiğinin açık göstergesidir. İlgili devir işleminde dikkati çeken bir husus da devrin taraflarından olan Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfının gizemli yapısıdır. İlgili vakfa yakın tarihte Beyoğlu öğretmenevinin hizmet verdiği binanın da devredildiği iddia edilmiş, konu yine tarafımca Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a soru önergesi yolu ile yöneltilmiş ancak Anayasa ve İçtüzük'ün amir hükümlerine rağmen önergem cevapsız bırakılmıştır. İlgili vakfa ilişkin VGM sitesinde de herhangi bir bilgiye erişilememektedir. Bu da vakfın "mazbut vakıf" olduğunu düşündürmektedir. 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu uyarınca; VGM'ce yönetilecek ve temsil edilecek vakıflar ile mülga 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin yürürlük tarihinden önce kurulmuş ve 2762 sayılı Vakıflar Kanunu gereğince VGM’nce yönetilen vakıflara ‘Mazbut Vakıf denilmektedir.''

Taksim Gezi Parkı

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in soruları:
1. Ülkede faaliyet gösteren Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfına ilişkin Vakıflar Genel müdürlüğü sayfasında neden herhangi bir bilgi yer almamaktadır? 

2. Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'nın gayesi nedir? Yönetim kurulu ve denetim kurulu kimlerce yürütülmektedir? Vakıf gayesine tahsis edilen mallar ve haklar nelerdir? Vakıf teşkilatı kimlerden oluşmaktadır? 

3. Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'nın ikametgahı neresidir? 

4. Türkiye'de bulunan mazbut vakıf sayısı kaçtır? İsimleri nelerdir? 

5. Taksim Gezi Parkı'nın mülkiyetinin Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfına devredilmesinin gerekçesi nedir? 

6. Ülke genelinde mülkiyeti Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfına devredilen başka taşınmazlar var mıdır? Varsa hangi taşınmazlardır? 

7. Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfının maliki olduğu kaç taşınmaz vardır? Bu taşınmazların listesi nedir? 

8. Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfına devredilmesi planlanan başka taşınmazlar bulunmakta mıdır? 

9. Beyoğlu Öğretmenevinin hizmet verdiği taşınmazın devredildiği iddia edilen Sultan Beyazıt Vakfı ile Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı aynı vakıf mıdır? İstanbul gibi önemli bir metropolde öğretmenler başta olmak üzere kamu personelinin uygun fiyatla güven içerisinde konaklayabilecekleri nadir yerlerden olan Beyoğlu Öğretmenevi binasının mülkiyeti, başka amaçla kullanılmak için mi Milli Eğitim Bakanlığı'nın kullanımından alınıp bir vakfa devredilmiştir? 

10. Dünya kültürel mirasında önemli bir yeri olan İstanbul'un Beyoğlu ilçesinin en kıymetli arazilerinin ve bu arazilerde bulunan taşınmazların ‘mazbut vakıf adı altında el değiştirmesi ile ne amaçlanmaktadır? İşlemlerin ardında başka bir rant planı mı yatmaktadır? 

11. Vakfın Beyoğlu Öğretmenevi arsası ve Gezi Parkı arazilerinin mülkiyetini devralacak nasıl bir bağı bulunmaktadır? 

12. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ülke genelinde 1014 taşınmaz kimi vakıflar adına tescil edilmiştir. Tescil edilen bu 1014 taşınmazın illere ve tescil edildikleri vakıflara göre dağılımı nasıldır? 1014 taşınmazın bilgilerinin şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılması düşünülmekte midir? 

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com