Tapu birleştirme harcı 2022 ne kadar?

Tapu birleştirme harcı 2022 ne kadar?

Tapu kütüğünde yapılabilen işlemlerden biri de tevhit yani birleştirme olarak karşımıza çıkıyor. Bu işlem için taraflar ne kadar masraf öder? Tapu birleştirme harcı 2022 ne kadar?Tapu birleştirme işleminde bulunmak isteyen vatandaşlar işlem adımlarını, gerekli belgeleri ve işlemin mali yönünü araştırıyor. Tapu birleştirme, tapu sicilinde ayrı ayrı kayıtlı birbirine bitişik birden fazla taşınmaz malın tek bir tapuya bağlanarak, tek bir parsel halini alması işlemine deniyor.

Tapu dairesine hazırlıklı gitmek isteyenler için "Tapu birleştirme harcı 2022 ne kadar? Tapu birleştirme için hangi belgeleri temin etmeliyim?" sorularının yanıtını derledik.