01 / 07 / 2022

Tapu birleştirme işlemi nasıl yapılır? Tapu birleştirme için gerekli belgeler nelerdir?

Tapu birleştirme işlemi nasıl yapılır? Tapu birleştirme için gerekli belgeler nelerdir?

Tapuda tevhit işlemi, tapu kütüğünde ayrı olarak belirtilen taşınmazların birleştirilmesi, tek bir parsel halini alması olarak ifade ediliyor. Peki, tapu birleştirme işlemi nasıl yapılır? Tapu birleştirme için gerekli belgeler nelerdir? İşte tüm detaylar...Tapu birleştirme işlemi olarak da ifade edilen tevhit işlemi, tapu kütüğünde ayrı ayrı kayıtlı olan birden fazla taşınmaz malın birleştirilmesi işlemi olarak ifade ediliyor. Bu işlem aynı kişiye ait birden fazla taşınmaz mal için yapılabileceği gibi, farklı kişilere ait taşınmaz mallar için de yapılabiliyor.

Tapu kütüğünün ayrı, ayrı sayfalarında kayıtlı, birbirine bitişik, iki ya da daha fazla parselin, ilgilisinin başvurusu üzerine İmar Yasasının 15 ve 16’ncı maddelerine göre tek bir parsel numarası altına kaydedilmesi,, kütüğün ayrı bir sayfasına tescili ile tek bir tapuya bağlanması işlemine tapuda tevhit işlemi deniyor. 

Tapu birleştirme işlemi nasıl yapılır? Tapu birleştirme için gerekli belgeler nelerdir?

Tapu birleştirme işlemi; teknik yönü olması sebebiyle kadastro müdürlüklerini; tescili gerektirmesi sebebiyle de tapu müdürlüklerini ilgilendiren bir işlem olarak karşımıza çıkıyor.